Статус жертв нацистських переслідувань

Соціальні права та гарантії
||Розміри державних допомог у 2017 році ||  

||14 серпня 2017 року||

 

Області виділено додаткові кошти на забезпечення учасників антитерористичної операції санаторно-курортними путівками


   З 2017 року змінено порядок забезпечення учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням через органи соціального захисту населення.
   Відповідно до вказаних змін передбачено вільний вибір учасником антитерористичної операції санаторно-курортного закладу відповідно до медичних показань.
   Забезпечення путівками проводиться шляхом відшкодування вартості послуг санаторно-курортним закладам на підставі тристоронньої угоди, укладеної між учасником АТО, управлінням соціального захисту населення та санаторієм.
   Вартість санаторно-курортного лікування за рахунок коштів державного бюджету не може перевищувати граничний розмір вартості путівки, визначений Мінсоцполітики. Згідно з вимогами законодавства у разі, коли вартість санаторно - курортного лікування в обраному санаторії перевищує визначений граничний розмір вартості путівки, доплата цієї різниці здійснюється за рахунок власних коштів учасника АТО.
   У квітні 2017 року області виділено 854 тис. грн. для забезпечення санаторно-курортним лікуванням 140 учасників АТО, станом на 10.08.2017 укладено 88 угод для надання послуг з санаторно-курортного лікування.
   Враховуючи кількість осіб, які перебувають на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням, Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації звертався до Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції щодо збільшення фінансування на санаторно - курортне лікування учасників АТО.
   У серпні 2017 року області виділено додаткові кошти на оздоровлення учасників АТО в сумі 1,3 млн. грн., що дозволить оздоровити 204 учасника бойових дій з числа учасників антитерористичної операції.
   Нагадуємо, що для забезпечення санаторно – курортним лікуванням учаснику антитерористичної операції потрібно звернутися до органів соціального захисту населення з довідкою лікувальної установи форми № 70/о та пакетом документів (паспорт (копія та оригінал), копія посвідчення учасника бойових дії або інваліда війни, довідка про безпосередню участь в антитерористичній операції).
   Звертаємо увагу, що через органи соціального захисту населення не забезпечуються санаторно-курортними путівками учасники АТО, які підлягають забезпеченню путівками через органи Міноборони, МВС, СБУ, ДСНС, Адміністрацію Держприкордонслужби, Адміністрацію Держспецзв'язку та інші державні органи відповідно до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011. № 446.

||10 серпня 2017 року||

 

Пенсія по інвалідності особі, віднесеній до 1 категорії та сім'ї у зв'язку з втратою годувальника, у випадку ліквідації без правонаступника підприємства, яке направляло працівника на роботу з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призначається на підставі довідки, виданої обласною комісією.


   Відповідно до Закону України,,Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсії по інвалідності та у зв'язку з втратою годувальника, можуть призначатися із заробітку, одержаного за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, на підставі довідок, виданих підприємствами, установами, організаціями, які направляли працівників для участі у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
   Зважаючи на те, що з дня аварії на Чорнобильській АЕС минуло понад тридцять років, чимало підприємств, установ, організацій, ліквідовано без правонаступників і документи передано на зберігання до архівних установ.
   Розгляд питань щодо видачі довідок про заробітну плату за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, у разі коли підприємство, установу, організацію ліквідовано без правонаступника здійснюється обласною комісією, з визначення даних про заробітну плату працівників за роботу в зоні відчуження в 1986-1990 роках, яка створена на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2012 №886.
   Для розгляду питання видачі довідки, заявник звертається за місцем проживання до управління соціального захисту населення з заявою та наступними документами:
   - копією перереєстрованого посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1) та вкладки до посвідчення (з пред'явленням оригіналів);
   - копією архівної довідки про відсутність документів щодо оплати праці за ліквідованим підприємством, установою, організацією;
   - копією особового рахунка, розрахунково-платіжної відомості, табуляграми з планом розрахунків (розшифрованими кодами) або довідки підприємства про фактично виплачену у 1986-1990 роках заробітну плату в зоні відчуження, у тому числі за її складовими, із зазначенням суми та дати виплати (за наявності);
   - копією довідки про періоди несення служби (виконання робіт), виданої військовою частиною, підприємством) або Галузевим державним архівом Міноборони, довідки Галузевого державного архіву СБУ, довідки інших архівних установ та архівів територіальних органів центральних органів виконавчої влади, міністерства оборони Російської Федерації, витягу із журналу обліку виїздів у зону відчуження, в яких зазначаються дні виїзду на об'єкти (в населені пункти) зони відчуження;
   - копією документа, що підтверджує факт виконання робіт у зонах небезпеки відчуження, на об'єктах, місцевостях, (населених пунктах) у 1986-1990 роках, визначених рішеннями Урядової комісії з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (за наявності);
   - копією колективного договору або положення про оплату праці, що були чинними на підприємстві, в установі чи організації у відповідний період, інших документів про умови та режим роботи підприємства та заявника (із зазначенням змін, підсумкового обліку робочого часу та облікового періоду – місяць, квартал тощо), наказів по підприємству, інших документів заявника; табеля обліку робочого часу заявника в зоні відчуження або шляхового листа (за наявності), що засвідчені печаткою підприємства, у складі якого виконувалися роботи з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, в якому зазначено час фактично відпрацьований в зоні відчуження заявником.
   За поданням райдержадміністрацій та міськвиконкомів, обласна комісія у місячний строк з дати реєстрації заяви приймає рішення та видає довідку, яка є підставою для розгляду органами Пенсійного фонду України питання про проведення перерахунку пенсії.
   У разі відсутності підстав для видачі довідки, копія рішення обласної комісії у тижневий строк надсилається заявникові із зазначенням причин відмови.

||28 липня 2017 року||

 

Пілотний проект для малозабезпечених та внутрішньо переміщених осіб


   Міністерство соціальної політики України в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» за підтримки Світового банку розпочало пілотний проект з працевлаштування безробітних одержувачів державної соціальної допомоги та внутрішньо переміщених осіб «Рука допомоги».
   Головна мета – вивести малозабезпечені сім'ї та внутрішньо переміщених осіб із стану бідності шляхом допомоги у працевлаштуванні або у започаткуванні власної справи. Проект дасть можливість безробітним взяти на себе відповідальність за власну долю і долі своїх сімей. Управління соціального захисту населення і центри зайнятості нададуть їм всебічну адміністративну та юридичну допомогу.
   Для реалізації проекту в області прийнято розпорядження голови облдержадміністрації № 393 від 26.06.2017, яким затверджено склад комісії для вирішення питань реалізації проекту та затверджений перелік пріоритетних видів економічної діяльності у Полтавській області для залучення до роботи членів малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб. Перелік пріоритетних видів економічної діяльності в області досить широкий, включає 77 позицій, тому бажаючим започаткувати власний бізнес дається широке право вибору сфери підприємницької діяльності.
   Учасниками пілотного проекту є непрацюючі працездатні особи з числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям та внутрішньо переміщених осіб.
   Залучення учасників пілотного проекту до роботи здійснюється державною службою зайнятості шляхом:
   сприяння працевлаштуванню, в тому числі на нові робочі місця;
   надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності (далі — фінансова допомога);
   пропонування участі в громадських роботах.
   З метою участі в пілотному проекті зазначеним особам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання/перебування та подати відповідну заяву.
   Залучення до реалізації пілотного проекту осіб, які отримують соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям і доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, особами, які досягли 80-річного віку, інвалідами I і II групи внаслідок психічного розладу, які за висновком лікарської комісії медичного закладу потребують постійного стороннього догляду, а також фізичних осіб, які надають соціальні послуги, здійснюється за умови забезпечення установами соціального обслуговування або громадськими чи благодійними організаціями соціальними послугами членів малозабезпеченої сім'ї, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги.
   Рішення про відбір учасників та вид участі у пілотному проекті (працевлаштування, участь у громадських роботах чи надання безвідсоткової фінансової допомоги на поворотній основі для організації підприємницької діяльності приймає комісія.
   З кожним учасником пілотного проекту, щодо якого комісією прийнято рішення про надання йому фінансової допомоги, обласними і відповідними базовими центрами зайнятості та органами соціального захисту населення, укладається чотиристоронній договір терміном до 3 років.
   Фінансова допомога безвідсоткова, на поворотній основі, видається одноразово після підписання договору шляхом оплати обласним центром зайнятості витрат на закупівлю обладнання та матеріалів для організації підприємницької діяльності, передбачених його бізнес-планом.
   Розмір фінансової допомоги складає до 64 тис. грн., що забезпечить новим підприємцям фінансовий старт для започаткування власної справи. Державним бюджетом на 2017 рік передбачено на реалізацію пілотного проекту 20 млн. грн. для Полтавської, Харківської та Львівської областей, які беруть участь у пілотному проекті.
   Якщо учасник пілотного проекту працевлаштовує в перший рік участі ньому не менш як двох інших осіб із числа членів малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям чи внутрішньо переміщених осіб, або осіб, звільнених з військової служби після участі в антитерористичній операції, строком не менш як на два роки (за направленням базового центру зайнятості) або сума сплачених у відповідному році податків перевищує суму фінансової допомоги, що повинна бути повернута за такий рік, фінансова допомога не повертається.
   Важливо, що дохід за шість місяців, отриманий у період участі в пілотному проекті, не враховується під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям.
   Перед місцевими місцевими органами влади та службою зайнятості стоїть завдання разом організувати громадські роботи для учасників пілотного проекту, зокрема із соціального супроводу та надання соціальних послуг особам з інвалідністю, людям похилого віку та особам, звільненим з військової служби після участі в антитерористичній операції.
   Проект діє до 1 червня 2018 року. Очікується, що запровадження нових механізмів дозволить знизити рівень безробіття, зменшити соціальну напругу, створити нові робочі місця та збільшити надходження до бюджетів усіх рівнів.

||27 липня 2017 року||

 

Щодо встановлення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи


   Питання визначення статусу осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, врегульовано Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі - Закон) та постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 № 51 "Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (далі – Порядок).
   Відповідно до Закону до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи відносяться:
   - учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорія 1, 2, 3) – громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків у зоні відчуження;
   - потерпілі від Чорнобильської катастрофи (категорія 1, 2, 3) – громадяни, які зазнали впливу радіоактивного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
   - діти, потерпілі від Чорнобильської катастрофи.
   Підставами для визначення статусу учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС є період роботи (служби) у зоні відчуження, що підтверджено відповідними документами.
   Згідно з Порядком учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС посвідчення видаються на підставі одного з таких документів:
   - посвідчення про відрядження в зону відчуження;
   - військового квитка і довідки командира військової частини або архіву про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження;
   - довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту).
   Підставою для визначення статусу потерпілих від Чорнобильської катастрофи є довідка про евакуацію, відселення, самостійне переселення або про період проживання, навчання чи роботи на забруднених територіях.
   На встановлення пільг та компенсацій передбачених Законом крім вищезазначених осіб мають також:
   - дружини (чоловіки), опікуни дитини померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
   - громадяни, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій.

||24 липня 2017 року||

 

Зміни до порядку надання допомоги як малозабезпеченій сім'ї безробітним особам, які перебувають на обліку в центрах зайнятості


   Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям – щомісячна допомога, яка надається малозабезпеченим сім'ям у грошовій формі в розмірі та залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім'ї.
   Розмір соціальної допомоги визначається окремо для кожної сім'ї, як різниця між встановленим рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.
   З 01.05.2017 року рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення державної соціальної допомоги, як малозабезпеченій сім'ї, встановлено у розмірі:
   для осіб працездатного віку – 353,64 грн.;
   для осіб, які втратили працездатність та інвалідів – 1312 грн.;
   для дітей віком до 6 років - 1212,10 грн.
   для дітей віком від 6 до 18 років – 1510,45 грн.;
   для дітей віком від 18 до 23 років (за умови навчання) – 1431,40 грн.
   При цьому на дітей рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 %, а на дітей, що виховуються одинокою матір'ю, яка не перебуває у шлюбі, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20 %.
   Крім того, на кожну дитину віком до 13 років розмір допомоги збільшується на 250 грн., на дітей віком від 13 до 18 років на 500 грн.
   Слід зазначити, що при призначенні допомоги як малозабезпеченій сім'ї визначені обмеження, за яких допомога не призначається, зокрема, у разі, якщо працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання, протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.
   При цьому особам, які в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню, допомога призначається на загальних умовах.
   11 липня 2017 року набрала чинності постанова Уряду № 454, якою передбачено, що виплата раніше призначеної соціальної допомоги припиняється у разі припинення реєстрації як безробітної працездатної особи, яка включена до складу малозабезпеченої сім'ї (крім припинення реєстрації у разі працевлаштування самостійно).
   Зазначену інформацію щомісячно до 10 числа органам соціального захисту населення надають Центри зайнятості щодо дотримання безробітним працездатним членом малозабезпеченої сім'ї законодавства про зайнятість у частині сприяння своєму працевлаштуванню та припинення реєстрації як безробітної особи, яка включена до складу малозабезпеченої сім'ї.
   В таких випадках виплата допомоги буде припинена з місяця, наступного за місяцем припинення реєстрації як безробітної особи.

||15 червня 2017 року||

 

На державному рівні врегульовано питання встановлення статусу дружинам (чоловікам) померлих громадян, які приймали участь в ліквідації інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї


   Згідно зі змінами, внесеними до Закону України,,Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" дружині (чоловіку) (якщо не одружилися вдруге) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт передбачено видачу посвідчень у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
   Посвідчення є документом, що підтверджує встановлений особі статус та надає право користуватися пільгами передбаченими чинним законодавством для вказаної категорії громадян.
   Посвідчення дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт видається у відповідності до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 51 від 20.01.1997 (зі змінами) на підставі:
   - документів про участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт;
   - експертного висновку щодо причинного зв'язку смерті з участю у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт.
   Документи для розгляду питання видачі посвідчення подаються особисто громадянином до управління соціального захисту населення за місцем проживання.
   Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення приймається у місячний термін з дня надходження необхідних документів.

||14 червня 2017 року||

 

Хто має право на забезпечення кріслом колісним?


   Безоплатно забезпечуються кріслами колісними за рахунок коштів державного бюджету особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи постраждалі внаслідок проведення антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність.

Куди звертатися?


   Для взяття на облік на безоплатне забезпечення кріслом колісним особа з інвалідністю, законний представник дитини з інвалідністю, постраждалий внаслідок антитерористичної операції звертається із заявою до управління соціального захисту населення за зареєстрованим або фактичним місцем проживання.

Які документи подаються?


   паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);
   висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю — висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК)) у разі, коли особа вперше звертається до місцевих органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;
   індивідуальна програма реабілітації (для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб та осіб з інвалідністю, група яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), в яких зазначаються показання для забезпечення кріслом колісним;
   копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;
   рішення військово-лікарської комісії або висновок ЛКК (для постраждалих внаслідок АТО, яким не встановлено інвалідність);
   витяг з наказу командира військової частини або довідка про обставини травми, видана командиром військової частини, з відомостями про участь в АТО (для постраждалих внаслідок АТО, яким не встановлено інвалідність);
   довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);
   довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю або іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);
   посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб).
   Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження.

Які документи подаються для замовлення крісла колісного за індивідуальним замовленням чи крісла колісного з електричним приводом?


   У разі замовлення крісла колісного за індивідуальним замовленням до поданих документів додається анкета для виготовлення крісла колісного за індивідуальним замовленням (завірена печаткою: для осіб з інвалідністю – медико-соціальної експертної комісії, для дітей з інвалідністю – лікарсько-консультативної комісії, для учасників антитерористичної операції – військово-лікарської комісії або лікарсько-консультативної комісії).
   При потребі у замовленні крісла колісного з електроприводом або електроскутера додатково надається висновок обласної МСЕК щодо визначення медичних показань для забезпечення коляскою з електроприводом.

Які є види крісел колісних?


   Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються кріслами колісними таких видів:
   кріслом-каталкою;
   низькоактивним кріслом колісним;
   середньоактивним кріслом колісним;
   активним кріслом колісним;
   багатофункціональним кріслом колісним;
   кріслом колісним з електроприводом;
   електроскутером;
   дорожнім кріслом колісним;
   дошкою для пересування (коляскою малогабаритною);
   триколісним велосипедом.

Порядок призначення крісел колісних?


   Порядок призначення засобів пересування відповідно до функціональних можливостей визначено постановою Кабінету Міністрів України від 5.04.2012 № 321 та затверджено наказом Міністерства соціальної політики України № 602 від 11.04.2017 (публікація від 23.05.2017).
   Призначення засобів пересування проводиться відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції.
   Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються одним або двома кріслами колісними на вибір – базовими та/або моделями підвищеної надійності та функціональності (при цьому видається не більш як одне крісло з електричним приводом).
   Діти з інвалідністю забезпечуються кріслами колісними у разі зміни антропометричних даних, що підтверджується довідкою лікарсько-консультативної комісії.
   Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються кріслами колісними на термін:
   2 або 4 роки – при замовленні базових моделей, 4 або 6 роки – при замовленні моделей підвищеної надійності та функціональності, 8 або 10 – при замовленні крісла колісного з електроприводом чи електроскутера.
   У разі забезпечення одним кріслом колісним, таке крісло видається на мінімальний строк (2, 4, 8 років); двома кріслами колісними – на максимальний строк (4, 6, 10 років).

У які терміни можна замовити крісло колісне?


   При повторному забезпеченні кріслом колісним направлення може формуватись за два місяці до закінчення строку експлуатації попередньо отриманого засобу пересування, з урахуванням термінів дії медичних висновків.

||13 червня 2017 року||

 

||13 червня 2017 року||

 

Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг


   Постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 370 внесено зміни до порядкунадання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505"Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг".
   Грошова допомога внутрішньо переміщеним особам призначається у разі наявності житла, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення.
   Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та перелік населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. № 1085 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 92, ст. 2655; 2015 р., № 98, ст. 3368).
   У разі наявності житла, яке зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, до заяви на отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, додається копія відповідного акта технічного стану.
   Грошова допомога не призначається у разі, якщо будь-хто із членів сім'ї має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану.
   Іноземці та особи без громадянства для отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, окрім зазначених у Порядку документів, додають до органів соціального захисту населення документ, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус.

||6 червня 2017 року||

 

Урядом удвічі збільшено розмір грошової компенсації на харчування дітям з інвалідністю, пов'язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи


   З 1 квітня 2017 року змінами внесеними до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 155,,Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи" підвищено розмір виплат на дітей з інвалідністю, пов'язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, які навчаються в середніх загальноосвітніх школах, професійно - технічних закладах освіти, коледжах та технікумах і не харчуються в зазначених навчальних закладах.
   Відтепер розмір виплати становить на дітей віком від 6 до 10 років – 360 грн., від 11 до 14 років – 370 грн., від 15 до 18 років – 380 грн. (до підвищення розмір компенсації складав відповідно 180 грн., 185 грн. та 190 грн.) на місяць пропорційно навчальним дням.
   Дітям з інвалідністю, пов'язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи вказана грошова компенсація виплачується у разі коли:
   - навчання здійснюється в домашніх умовах, але при цьому дитина перебуває в обліковому складі школи;
   - дитині за станом здоров'я необхідна спеціальна дієта (на підставі висновку медичного закладу) і вона не може харчуватися за місцем навчання;
   - в навчальному закладі відсутні умови для харчування дітей (що підтверджується довідкою місцевого орган виконавчої влади, виконавчого органу місцевого самоврядування за місцем знаходження навчального закладу);
   - у навчальному закладі не забезпечено безоплатне харчування дітей.
   Виплата вказаної компенсації з врахуванням проведеного перерахунку буде здійснено у червні поточного року.

||31 травня 2017 року||

 

Допомога при народженні дитини «ON-LINE»


    Для оформлення допомоги при народженні дитини на сьогодні не обов'язково виходити з дому та йти до управління соціального захисту населення.
    Зараз один з батьків (опікун) новонародженої дитини може подати заяву про призначання вказаної допомоги в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
    Для цього необхідно:
   - на сайті Міністерства соціальної політики України через електронні сервіси «Е-СЕРВІСИ» зайти на вкладку «ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ»;
   - зареєструватися/увійти за адресою електронної пошти або з ідентифікацією електронного цифрового підпису та заповнити бланк заяви.
    Заповнена електронна заява буде направлена територіальному управлінню соціального захисту населення.
    В такому випадку факт народження дитини на території України підтверджується за інформацією з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, отриманою шляхом електронної взаємодії у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мін'юстом.
    У разі направлення заяви без електронного цифрового підпису допомога при народженні дитини призначається лише після підписання у місячний строк зазначеної заяви безпосередньо в територіальному управлінні соціального захисту населення. У разі непідписання заяви у зазначений строк подається нова заява.
    Нагадуємо, що відповідно до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» допомога при народженні дитини надається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.
    Допомога при народженні дитини надається у загальному розмірі 41280 грн., виплата якої здійснюється:
   - одноразово у сумі 10320 грн.;
   - решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн. на місць.
    Заява про народження дитини також, за бажанням, може бути подана одним із батьків дитини (опікуном) безпосередньо до управління соціального захисту населення за місцем проживання. При цьому для призначення допомоги за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, до заяви додається копія свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригіналу).
    Опікуни додатково подають копію рішення про встановлення опіки.

||27 квітня 2017 року||

 

В області вирішуються питання забезпечення додатковими соціальними гарантіями громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи за рахунок коштів обласного бюджету.


   З метою підвищення рівня соціального захисту пільгових категорій населення, за ініціативи Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, активного сприяння керівництва Полтавської обласної державної адміністрації та підтримки депутатів Полтавської обласної ради, затверджено обласну Комплексну програму соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки. Актуальний стан програми постійно підтримується шляхом внесення змін щодо впровадження нових напрямків, розширення категорій отримувачів та збільшення обсягів фінансування за діючими заходами.
   У 2017 році в рамках обласної програми на додаткові соціальні гарантії громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачено спрямувати 5,7 млн. грн., що на 70% більше порівняно з минулим роком. Зокрема на 23,5 % збільшено обсяг видатків на пільгове медичне забезпечення, вдвічі підвищено розмір разової матеріальної допомоги кожній дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи та сім'ї у складі якої є дитина з інвалідністю, пов'язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи.
   Запроваджені з поточного року на обласному рівні нові напрямки, спрямовані на вирішення актуальних питань соціального захисту громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які не врегульовано на державному рівні:
   виплата одноразової грошової допомоги при втраті годувальника дружині (чоловіку) померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2 та 3 категорії, смерть якого пов'язана з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС, в розмірі 7,0 тис. грн.;
   виплата одноразової грошової допомоги батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 2 або 3 категорії, смерть якого пов'язана з Чорнобильською катастрофою, в розмірі 4,0 тис. грн. на сім'ю;
   виплата матеріальної допомоги в розмірі 5,0 тис. грн. для одночасного придбання санаторно-курортної путівки особою, яка супроводжуватиме на оздоровлення інваліда І статус жертв нацистських переслідувань групи з числа громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які потребують сторонньої допомоги.

||26 квітня 2017 року||

 

Про порядок забезпечення учасників антитерористичної операції та осіб з інвалідністю санаторно-курортними путівками у 2017 році


   З поточного року при забезпеченні осіб з інвалідністю та учасників антитерористичної операції санаторно-курортними путівками вперше передбачено вільний вибір санаторно-курортного закладу відповідно до медичних показань.
   Існуюча до цього часу система закупівлі санаторно-курортних послуг змінена на відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування (путівки) зазначеній категорії осіб шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги на підставі тристоронньої угоди (особа з інвалідністю/учасник АТО - управління - санаторій).
   При цьому Міністерством соціальної політики України визначена гранична вартість путівки для відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування, яка у 2017 році становить:
   - для інвалідів війни з числа постраждалих учасників антитерористичної операції, та інвалідів загального захворювання та з дитинства – 5250,00 грн. (без ПДВ);
   - для учасників бойових дій з числа постраждалих учасників антитерористичної операції – 6300,00 грн. (з ПДВ);
   - для інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку – 18217,00 грн. (без ПДВ);
   - для громадян, які супроводжують інвалідів І групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) – 4691,00 грн.
   У разі, коли вартість санаторно - курортного лікування в обраному санаторно-курортному закладі перевищує граничний розмір вартості путівки, особою з інвалідністю чи учасником АТО здійснюється доплата цієї різниці за рахунок власних коштів.
   На сьогодні Мінсоцполітики розробляється перелік базових послуг, які мають надаватися санаторно-курортними закладами.
   Оздоровлення осіб з інвалідністю та учасників АТО у поточному році буде проведено відповідно до передбачених для області коштів в межах середньої вартості путівки з урахуванням черговості згідно дати постановки на облік. Так, на поточний рік області на вказані цілі передбачено 5,9 млн. грн., що дозволить провести оздоровлення на рівні, не нижчому, ніж у минулому році.
   Департаментом соціального захисту населення спільно з районними та міськими управліннями проведена вся необхідна підготовча робота. Зокрема, проведено інформування осіб з інвалідністю та учасників АТО про зміни в порядку забезпечення санаторно-курортною путівкою, проведено опитування щодо вибору санаторно-курортного закладу, в якому вони бажають оздоровитися, забезпечення поновлення медичних довідок
   Після визначення переліку базових послуг, які мають надаватися санаторно-курортними закладами, буде організовано направлення осіб з інвалідністю та учасників АТО до санаторно-курортних закладів, відповідно до їх потреби.

||12 квітня 2017 року||

 

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям в рубриці «Запитуйте – відповідаємо»


   Питання: Хто має право на призначення допомоги малозабезпеченої сім'ї.
   Відповідь: Соціальний захист малозабезпечених сімей забезпечується шляхом надання їм допомоги згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям». Допомога призначається за певних умов.
   Статтею 7 зазначеного Закону визначено умови, за яких державна соціальна допомога не призначається. Зокрема, допомога не призначається у випадках, коли працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання протягом 3-х місяців, що передують місяцю звернення за допомогою. Якщо особи в установленому порядку визнані безробітними та за інформацією центрів зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню, чи доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, за інвалідами ІІ групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку чи надають соціальні послуги, такі особи вважаються зайнятими та матимуть право на допомогу при середньомісячному доході сім'ї, що є нижчим за визначений законодавством рівень доходу сім'ї.
   Питання: Який дохід сім'ї вважається нижчим за визначений законодавством рівень доходу сім'ї.
   Відповідь: Допомога призначається в залежності від майнового стану та сукупного доходу сім'ї. Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям розраховується як різниця між встановленим рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, який визначається за Методикою обчислення сукупного доходу для всіх видів соціальної допомоги за попередні шість місяців.
   Рівень забезпечення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на сьогодні становить 21% зазначеного прожиткового мінімуму, для дітей – 85% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, 100% - для осіб, які втратили працездатність.
   При цьому для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, на дитину одинокої матері, яка не перебуває у шлюбі та дитину-інваліда – на 20%.
   Наприклад, одинока мати проживає з двома дітьми: 13-ти та 5-ти років, працює та одержує допомогу одинокої матері та державну соціальну допомогу малозабезпеченої сім'ї.
   При зверненні за призначенням допомоги малозабезпеченої сім'ї на новий шестимісячний термін в січні 2017 року до розрахунку доходу сім'ї включено одержані за попередні шість місяців: допомогу одинокої матері 2400 грн. (по 400 грн. за 6 місяців), заробітну плату в розмірі 12000 грн. (по 2000 грн. за 6 місяців), що становить в загальній сумі 14400 грн. Середньомісячний сукупний дохід сім'ї становить 2400 грн. (14400 грн. поділено на 6 місяців).
   Для розрахунку допомоги обраховуємо рівень забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї: 336 грн. на маму (21% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб 1600 грн.) плюс 1382,10 грн. та 1722,78 грн. на дітей (85% від прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років 1355 грн. та на дітей від 6 до 18 років 1689 грн. з підвищенням на 20 %, оскільки мати є одинокою), що в загальній сумі становить 3440,88 грн.
   Розрахунок допомоги малозабезпеченої сім'ї проведено наступним чином: 3440,88 грн. мінус 2400 грн. (середньомісячний сукупний доход сім'ї), що становить 1040,88 грн. Розмір державної соціальної допомоги збільшується на кожну дитину віком до 13 років – на 250 грн., від 13 до 18 років – на 500 грн.
   Таким чином, середньомісячний сукупний дохід сім'ї є нижчим рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї тому допомога призначена в розмірі 1790,88 грн.
   Допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом місяця подано всі необхідні документи. В даному випадку допомога буде виплачуватися з 01 січня 2017 року по 30 червня 2017 року, тобто протягом 6 місяців.

||12 квітня 2017 року||

 

Новий механізм забезпечення учасників антитерористичної операції та осіб з інвалідністю санаторно-курортними путівками


   Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №110 Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів санаторно-курортними путівками, а також вніс зміни до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200.
   Відповідно до вказаних змін передбачено вільний вибір санаторно-курортного закладу відповідно до медичних показань для осіб з інвалідністю та учасників антитерористичної операції.
   Змінено існуючу систему закупівлі санаторно-курортних послуг на відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування (путівки) зазначеній категорії осіб через безготівкове перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги на підставі тристоронньої угоди (особа з інвалідністю/учасник АТО - управління - санаторій).
   Згідно з ухваленим рішенням гранична вартість путівки для відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування визначатиметься щороку Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.
   Ще одним важливим моментом є те, що вартість санаторно-курортного лікування за рахунок державного бюджету не може перевищувати граничний розмір вартості путівки, визначений Мінсоцполітики. У разі, коли вартість санаторно - курортного лікування в обраному санаторно-курортному закладі перевищує граничний розмір вартості путівки, особою з інвалідністю чи учасником АТО здійснюється доплата цієї різниці за рахунок власних коштів.
   На сьогодні Мінісоцполітики розробляється перелік базових послуг, які мають надаватися санаторно-курортними закладами.
   Забезпечення санаторно-курортним лікуванням здійснюється в межах кошторисних призначень з врахуванням черговості згідно дати постановки на облік.
   В минулому році санаторно-курортним лікуванням за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів було забезпечено 660 осіб з інвалідністю, що становить близько 10% від потреби, а за рахунок коштів Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції України 208 постраждалих учасників антитерористичної операції близько 20% від загальної потреби. У поточному році відсоток оздоровлення буде здійснюватися на рівні не нижче минулого року.

||6 квітня 2017 року||

 

Супроводження осіб з інвалідністю 1 групи, з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які потребують сторонньої допомоги в ході санаторно-курортного лікування, буде забезпечено за рахунок коштів обласного бюджету.


   Законом України,,Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", особи з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, за наявності медичних показань мають право на щорічне безплатне санаторно-курортне лікування за рахунок коштів державного бюджету.
   Проблемним питанням в ході санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю І групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яким за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога, залишалося до поточного року забезпечення супроводженням, як це гарантовано законодавством для інших пільгових категорій громадян. Фактично за станом здоров'я такі особи не могли скористатися послугами санаторно-курортного лікування.
   У 2017 році в області дане питання вирішено за рахунок коштів обласного бюджету в рамках обласної,,Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки" шляхом запровадження виплати матеріальної допомоги в розмірі 5,0 тис. грн. для одночасного придбання путівки особі, яка супроводжуватиме на оздоровлення інваліда І групи з числа громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
   Громадяни, які супроводжуватимуть осіб з інвалідністю 1 групи, з числа, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, для формування пакету документів на виплату матеріальної допомоги звертаються до управління соціального захисту населення за місцем проживання з заявою, копією паспорту та документом, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі платників податків, виданого органом доходів і зборів.

||6 квітня 2017 року||

 

Виплата разової грошової допомоги до 5 травня у 2017 році


   Органами соціального захисту населення проводиться підготовча робота для забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
   В 2017 році Уряд ухвалив рішення збільшити розміри разової грошової допомоги усім ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, що виплачується до 5 травня. У середньому розміри допомоги збільшені до 26 % порівняно з минулим роком. Зокрема, учасники бойових дій отримають допомогу на 280 грн. вищу, ніж у 2016 році.
   Так, на засіданні Уряду України 05 квітня 2017 року ухвалено рішення про збільшення разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» для виплати у поточному році. Допомога до 5 травня надаватиметься у таких розмірах:
   1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: - інвалідам I групи –3500 гривень; - інвалідам II групи – 3100 гривень; - інвалідам III групи – 2700 гривень;
   2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 1200 гривень;
   3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 3500 гривень;
   4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 600 гривень;
   5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 500 гривень.
   Цього року грошову допомогу всього отримають близько 55 тис. ветеранів війни, які проживають на території Полтавської області.
   Виплата грошової допомоги буде проведена кожному ветерану до 5 травня поточного року відділеннями поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
   Органами праці та соціального захисту населення спільно з установами, в яких ветерани перебувають на обліку, формуються списки ветеранів війни у розрізі відповідних категорій, тому звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення та подавати будь-які документи не потрібно.

||17 березня 2017 року||

 

Про виплату компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи


   Відповідно до ст. 20, ст. 21 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено виплату компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
   Згідно з нормами чинного законодавства виплата компенсації здійснюється у поточному місяці за попередній, оскільки компенсація – це відшкодування витрат на придбання продуктів харчування. Дата виплати компенсації законодавством не встановлена.
   Відповідно до п.9 постанови Кабінету Міністрів України від 20.09.2005р. № 936 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» Міністерство соціальної політики України у місячний строк після прийняття закону про Державний бюджет на відповідний рік визначає в розрізі областей розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорії 1і 2.
   Наказом Міністерства соціальної політики України від 25.01.2017 року № 111 визначені розміри компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорії 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2017 рік для Полтавської області:
   для 1 категорії – 401,40 грн.,
   для 2 категорії - 200, 70 грн.
   Станом на 14.03.2017 року на виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в Полтавській області проведена виплата компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування по лютий 2017 року. Виплата проводиться об'єктами поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.

||9 березня 2017 року||

 

З грудня 2016 року змінено підхід до врахування доходів приватних підприємців при призначенні державної допомоги на дітей одиноким матерям


    Право на отримання допомоги на дітей одиноким матерям мають:
   - одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом РАЦС за вказівкою матері;
   - мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.
    Допомога надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
    Прожитковий мінімум у 2017 році становить з 01.01.2017:
   - для дітей віком до 6 років - 1355 грн.;
   - для дітей віком від 6 до 18 років - 1689грн.;
   - для дітей віком від 18 до 23 р., за умови навчання (в розмірі, як для працездатних осіб) – 1600 грн.
    Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу визначається: як сума доходів всіх членів сім'ї за 6 місяців поділена на 6 та на кількість членів сім'ї.
    При цьому звертаємо увагу, що постановою Уряду від 30.11.2016 № 890 (набрала чинності з дня опублікування 14.12.2016) змінено підхід до врахування доходів фізичним особам – підприємцям, які обрали спрощену систему оподаткування.
    Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку І групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, чинного на відповідний місяць (3200 грн.). Для ІІ і ІІІ груп до сукупного доходу за кожен місяць враховується дохід на рівні трьох і чотирьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб (4800 грн. та 6400 грн.), відповідно.
    До сукупного доходу сім'ї не включається частина допомоги при народженні дитини та допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форм власності, а також розмір допомоги на який визначається право.

||3 березня 2017 року||

 

Виплата у 2017 році одноразової грошової допомоги особам, які отримали тяжкі, середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження, побої,мордування під час участі в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р. та членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю у зазначених акціях


   01.02.2017 року Урядом прийнято постанову №35, якою у поточному році підвищено розміри виплат одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності, та особам, які отримали тяжкі, середньої тяжкості та легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у зазначених акціях.
   Виплата одноразової грошової допомоги зазначеним особам у 2017 році виплачуватиметься виходячи із розмірів кратних прожитковому мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня 2017 р., а саме:
   - членам сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського протесту, та осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України, - у 200-кратному розмірі (320 000 грн.);
   - особам, які отримали тяжкі тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, - у 100-кратному розмірі (160000 грн.);
   - особам, які отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості під час участі у масових акціях громадського протесту, - у 50-кратному розмірі (80000 грн.);
   - особам, які отримали легкі тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі у масових акціях громадського протесту, - у 30-кратному розмірі (48000 грн.).
   Виплата одноразової грошової допомоги особам, які мали право на її отримання у 2014-2016 роках, але не отримали таку допомогу, здійснюється з урахуванням неотриманих сум допомоги.
   Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.
   Право на виплату вказаних видів одноразових грошових допомог в області мають 19 осіб.

||1 березня 2017 року||

 

Виплата соціальних стипендій пільговим категоріям студентів


   28 грудня 2016 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову №1045 «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів».
   Відповідно до вказаної Постанови з 1 січня 2017 року призначення та виплата соціальних стипендій проводиться вищими навчальними закладами студентам (курсантам), які навчаються за денною формою за державним замовленням.
   Управління соціального захисту населення забезпечують перерахування коштів вищим навчальним закладам для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам):
   - до 1 вересня 2017 р. — відповідно до поданих вищими навчальними закладами списків студентів (курсантів), які мають право на отримання соціальних стипендій;
   - з 1 вересня 2017 р. — відповідно до поданих вищими навчальними закладами списків студентів (курсантів), які мають право на отримання соціальних стипендій, після проведення звіряння відповідних даних з відомостями про таких осіб, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги.

Право на соціальні стипендії мають наступні пільгові категорії студентів:

   - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також студенти (курсанти) вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
   - особи, які мають право на отримання соціальної стипендії відповідно до статей 20 - 22 і 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
   - шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менш як три роки;
   - особи, батьки яких є шахтарями, що мають стаж підземної роботи не менш як 15 років або загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи, - протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти;
   - особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їх дітей (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
   - діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
   - діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту (до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
   - діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи (до закінчення навчання у такому закладі, але не довше ніж до досягнення ними 23 років).
   08 лютого 2017 року постановою Уряду № 81, яка набрання чинності 18 лютого 2017 року (з дня її опублікування), внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів.
   Внесеними змінами передбачено, що для студентів (курсантів) вищих навчальних закладів, які звернуться у період з січня по квітень 2017 року за наданням соціальних стипендій, зазначені стипендії призначаються з 1 січня 2017 року на умовах, визначених вказаним вище Порядком.
   Крім того, доповнено перелік осіб, які мають право на соціальні стипендії, такими категоріями:
   - діти-інваліди та особи з інвалідністю І-ІІІ групи;
   - студенти (курсанти) із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";
   - особи, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей згідно з постановою Верховної Ради України від 24 жовтня 2002 р. № 218-IV.
   Соціальна стипендія не виплачується студентам (курсантам), які перебувають в академічній відпустці.
   Студентам (курсантам), які мають право на отримання соціальної стипендії та академічної стипендії, надається один вид стипендії за їх вибором. При цьому студентам (курсантам) із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, надано право на отримання одночасно соціальної та академічної стипендії.
   Якщо студент (курсант) має право на призначення соціальної стипендії за кількома підставами, соціальна стипендія виплачується відповідно до однієї з підстав за вибором студента (курсанта).
   Внесеними змінами також доповнено перелік документів для отримання соціальної стипендії в залежності від категорії осіб.
   Зокрема, як альтернативу передбачено, що для призначення соціальної стипендії особам, визнаним учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їх дітям надається копія довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

||21 лютого 2017 року||

 

||17 лютого 2017 року||

 

||18 січня 2017 року||

 


   З 1 січня 2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854,,Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
   Зазначеним рішенням Уряду удосконалено процес забезпечення державою законодавчо встановлених гарантій щодо оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а саме, надання державою щорічної грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортної путівки шляхом безготівкового перерахування коштів закладам, які надали послуги із санаторно-курортного лікування.
   Кожен громадянин, який подав до органів соціального захисту населення заяву на забезпечення санаторно-курортним лікуванням, вільно обирає санаторно-курортний заклад відповідного профілю згідно медичних рекомендацій та за бажанням може здійснити доплату за рахунок власних коштів, у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі.
   Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 року №1029 передбачено розмір грошової допомоги для компенсації вартості путівок для осіб, віднесених до 1 категорії у розмірі 5250,00 грн., для осіб, віднесених до 1 категорії, із захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворювання хребта та спинного мозку) -17390 грн., для дітей-інвалідів -10840,00 грн.
   Громадянам, які відмовилися від отримання санаторно-курортного лікування, постановою передбачено виплату грошової компенсації у розмірі середньої вартості путівки в Україні, що встановлюється щороку Кабінетом Міністрів України. Зазначена норма набирає чинності з 1 січня 2018 року
   Новий механізм оздоровлення дозволить суттєво підвищити рівень адресності соціальної допомоги шляхом надання можливості задовольнити індивідуальні потреби громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо вільного вибору ними того закладу санаторно-курортного лікування, який саме їм і потрібний, а також буде сприяти прозорості ринку послуг з санаторно-курортного лікування і максимальному підвищенню ефективності використання бюджетних коштів.

||12 січня 2017 року||

 

Соціальна підтримка учасників АТО на місцевому рівні


   На рівні держави для учасників АТО та членів їх родин запроваджено ряд пільг і соціальних гарантій. Однак, розуміючи, що цього не достатньо, з метою посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції та надання додаткових соціальних гарантій саме на місцевому рівні, Полтавська область одна з перших прийняла обласну комплексну програму. Згідно програми з 2014 року було вирішено питання надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих, пораненим учасникам антитерористичної операції.
   Крім того, область перша і єдина в Україні з 2015 року запровадила власну програму соціальної адаптації та оздоровлення військовослужбовців – учасників антитерористичної операції в рамках обласної комплексної програми. Так, для військовослужбовців та членів родини проводиться оздоровлення в оздоровчих закладах області одночасно з наданням психологічних, реабілітаційних та інших послуг. Протягом 2015 - 2016 років 3623 учасники АТО та члени їх сімей пройшли оздоровлення, зокрема, у санаторіях та курортах Миргорода, Великої Багачки, Нових Санжар та Зінькова, які відомі завдяки лікувальній базі та цілющій мінеральній воді.
   Також вирішено питання оздоровлення дітей віком до 7 років загиблих учасників антитерористичної операції спільно з матерями.
   Враховуючи спільну відповідальність за вирішення питань підняття рівня соціального захисту населення з 2016 році за рахунок коштів місцевих бюджетів членам сімей загиблих та зниклих безвісті учасників антитерористичної операції та воїнів-інтернаціоналістів надається 50-відсоткова пільга з оплати житлово-комунальних послуг (додатково до державної 50- відсоткової пільги).
   Реалізацію основних напрямків Програми, які діяли у 2016 році, продовжено на 2017 рік. Плановий обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів обласного бюджету у поточному році складає майже 17 млн. грн.
   Крім того, область не зупиняється на досягнутому. З поточного року впроваджуються нові напрямки Програми, а саме:
   - сім'ї з дітьми загиблих учасників антитерористичної операції щомісячно будуть отримувати допомогу у розмірі прожиткового мінімуму в розрахунку на одну особу на кожну дитину віком до 18 років (1544 грн.);
   - члени сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасників антитерористичної операції, зможуть пройти санаторно-курортне лікування в оздоровчих закладах області.
   Також, сім'ї загиблих військовослужбовців, смерть яких пов'язана з безпосередньою участю в АТО, які перебували на обліку за місцем проживання як потребуючі поліпшення житлових умов, отримають грошову компенсацію вартості самостійно придбаного житла. Крім того, учасники бойових дій зможуть отримати безповоротну часткову фінансову допомогу на будівництво (придбання) житла за рахунок коштів обласного бюджету (в розмірі 25% нормативної вартості житла) за умови надання самим учасником АТО, учасником бойових дій інформації про інші 75% фінансування придбання житла.
   До-речі, нові напрямки Програми обговорено та погоджено Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації з громадськими організаціями, які опікуються питаннями соціального захисту учасників АТО та членів сімей загиблих, обласним Центром допомоги учасникам АТО та сектором у Полтавській області Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції. Робота в даному напрямку триває.

||30 грудня 2016 року||

 

Державна допомога сім'ям, в яких виховуються діти-інваліди


   Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинствам та дітям-інвалідам" передбачено надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам віком до 18 років.
   Крім того, одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом призначається надбавка на догляд за дитиною-інвалідом.
   Також надбавка на догляд за дитиною-інвалідом надається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; у відпустці у зв`язку з вагітністю та пологами; у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду, і вони фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.
   При цьому одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.
   З метою посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами, Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами I групи» встановлено з 1 січня 2017 року призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику незалежно від факту роботи, навчання, служби.
   Органами соціального захисту населення проведено автоматичне призначення з 1 січня 2017 року надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А по діючим особовим справам, без додаткового звернення до управлінь соціального захисту населення.
   Тобто усі сім'ї, в яких виховуються діти-інваліди підгрупи А, вже в січні 2017 року отримають державну соціальну допомогу з надбавкою на догляд (на дітей-інвалідів підгрупи А віком до 6 років у розмірі 2227,90 грн. на місяць; на дітей-інвалідів підгрупи А віком від 6 до 18 років – 2561,90 грн. на місяць).

||30 грудня 2016 року||

 

З 1 січня 2017 року змінено підхід до визначення розміру допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу


   Відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу" особі, яка проживає разом з інвалідом I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, передбачено виплату допомоги на догляд за ним.
   Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 06.12.2016 року внесено зміни, зокрема, до статті 5 вищевказаного Закону.
   Прийнятим законодавчим актом, змінено підхід до визначення розміру допомоги на догляд особі, що проживає з інвалідом I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду.
   Згідно внесених змін з 1 січня 2017 року допомога на догляд розраховується, як різниця між трьома прожитковими мінімумами на кожного члена сім'ї та середньомісячним сукупним доходом сім'ї за попередні шість місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць.
   Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" передбачено у 2017 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2017 року - 1 544 грн., з 1 травня -1 624 грн., з 1 грудня - 1 700 грн.
   Тобто максимальний розмір допомоги на догляд за інвалідом I чи ІІ групи внаслідок психічного розладу з 1 січня 2017 року становитиме 1544 грн. на міся
   Органами соціального захисту населення проведено автоматичний перерахунок розміру допомоги на догляд з 1 січня 2017 року по діючим особовим справам.

||21 грудня 2016 року||

 

||14 грудня 2016 року||

 


   12 грудня 2016 року у приміщенні обласної ради профспілок відбулася консультативна зустріч сторін соціального діалогу - членів робочих комісій та повноважних представників від органів виконавчої влади, обласної ради, обласного об'єднання організацій роботодавців та обласної ради професійних спілок по проведенню переговорів щодо укладення Територіальної угоди на 2017-2018 роки.
   Вперше стороною соціального діалогу виступає обласна рада, зобов'язання якої спрямовані на соціальний захист працюючих та членів їх сімей шляхом реалізації заходів за рахунок коштів обласного бюджету.
    В обговоренні проекту Угоди окрім членів робочої комісії взяли участь керівники обласних галузевих організацій профспілок, обласного об'єднання організацій роботодавців, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.
    За результатами консультативної зустрічі узгоджено проект Територіальної угоди в цілому та запропоновано до підписання.

||14 грудня 2016 року||

 

Порядок оздоровлення громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2017 році


   З 1 січня 2017 року запроваджується новий порядок санаторно-курортного оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесених до 1 категорії та дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
   Порядок оздоровлення вказаних категорій громадян, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 854,,Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
   Громадяни 1 категорії та батьки дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, які подали заяви на санаторно-курортне лікування мають право самостійного вибору санаторного закладу за рекомендованим профілем лікування та у порядку черговості подання заяв до органу соціального захисту населення
   Термін оздоровлення громадян 1 категорії складає 18 днів, дітей – інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою - 21 день.
   Громадяни, які перебувають на обліку для отримання санаторно-курортної путівки обирають санаторний заклад, в якому мають намір оздоровитися, та повідомляють про це орган соціального захисту населення.
   Після отримання органом соціального захисту населення від санаторного закладу, інформації про оздоровчі послуги, вартість путівки, дату заїзду, інформація доводиться до пільговика та повідомляється про осяг коштів, необхідний для проведення доплати (у разі недостатності суми грошової допомоги за надання додаткових послуг із санаторно-курортного лікування).
   В разі надання пільговиком згоди на оздоровлення в обраному санаторному закладі, органом соціального захисту населення укладається договір з санаторієм та громадянином про виплату компенсації вартості путівки, шляхом надання грошової допомоги в безготівковій формі. Така допомога перераховується органом соціального захисту населення до санаторного закладу після повернення громадянина з оздоровлення.
   Проектом Урядової постанови у 2017 році розмір щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам передбачено в розмірі 5250 грн.

||1 грудня 2016 року||

 

Підвищення соціальних гарантій


   
   Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» підвищено мінімальні соціальні стандарти життя основних соціальних і демографічних груп населення з 1 грудня поточного року. Таким чином, установлено прожитковий мінімум в розрахунку на місяць :
   - на одну особу – 1 544 гривні;
   - для дітей віком до 6 років – 1 355 гривень;
   - для дітей віком від 6 до 18 років – 1 689 гривень;
   - для працездатних осіб – 1 600 гривень;
   - для осіб, які втратили працездатність – 1 247 гривень.
   В порівнянні з величинами, які були застосовані раніше, розмір зростання прожиткового мінімуму становить від 117 гривень до 158 гривень залежно від групи населення.
   Зважаючи на збільшення мінімальних соціальних стандартів проведено перерахунок соціальних виплат. Підвищено розміри тих видів виплат, розмір яких розраховується залежно від прожиткового мінімуму. Зокрема, в грудні 2016 року збільшені розміри допомоги отримають: одинокі матері, непрацюючі жінки у зв'язку з вагітністю та пологами, на дітей над якими встановлено опіку та піклування, грошову допомогу на догляд особи, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, державну соціальну допомогу малозабезпечені сім'ї, інваліди з дитинства та діти-інваліди, на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особи, які не мають права на пенсію, та інваліди, компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги, інваліди з числа одержувачів адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання. Оскільки розмір допомоги чи компенсації обчислюється у відсотковому відношенні до прожиткового мінімуму тієї або іншої групи населення (від 7% до 200%), відповідно, розмір збільшення виплати може становити до 316 гривень одній особі. Загальна сума підвищення залежить від виду допомоги та кількості членів сім'ї, яким допомога призначена. Завдяки тому, що в області працює Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, перерахунки державних гарантій проведено автоматизовано без звернення одержувачів та в стислі терміни.
   Отже, оновлені розміри соціальних виплат одержувачі отримають вже до Нового року.

||29 листопада 2016 року||

 


    Змінами, внесеними до статті 48 Закону України,,Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", розширено категорії осіб, на яких поширюється право отримувати одноразові допомоги та компенсації.
   Набули право на отримання щорічної допомоги на оздоровлення та одноразової компенсація за шкоду заподіяну здоров'ю учасники інших ядерних аварій та військових навчань із застосуванням ядерної зброї, які прирівняні до 1, 2, 3 категорії осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
   Також мають право на отримання одноразової компенсації в зв'язку з втратою годувальника дружини (чоловіки) померлих годувальників, смерть яких пов'язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї.
   Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 760 затверджено,,Порядок виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян", яким визначено механізм виплати одноразових виплат, передбачених статтею 48 Закону України,,Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
   Виплата одноразової компенсації за шкоду заподіяну здоров'ю та втрату годувальника здійснюється за заявою, поданою заінтересованою особою до управління соціального захисту населення за місцем фактичного проживання (перебування) протягом шести місяців з дати встановлення інвалідності або смерті годувальника, в розмірах установлених постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 285,,Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України".
   Щорічна допомога на оздоровлення виплачується громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та громадянам які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, віднесеним до 1 категорії, ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій та військових навчань із застосуванням ядерної зброї, віднесеним до 2 або 3 категорії та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов'язана Чорнобильською катастрофою у розмірах установлених постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 562,,Про щорічну допомогу на оздоровлення громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".
   Особам, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до Закону України,,Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" та інших законодавчих актів і визнані учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відповідно до Закону України,,Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" виплата одноразової компенсації за шкоду заподіяну здоров'ю або сім'ям у зв'язку з втратою годувальника здійснюється відповідно до одного з таких законодавчих актів залежно від причин заподіяння шкоди здоров'ю або смерті годувальника.

||19 жовтня 2016 року||

 

Призначення допомоги при народженні дитини


    Кому призначається допомога при народженні дитини?
    Допомога при народженні дитини надається одному з батьків дитини, опікуну, які постійно проживають разом з дитиною, з метою створення належних умов для її повноцінного утримання та виховання.

    Куди та які документи надаються для призначення допомоги при народженні дитини?
    Допомога при народженні дитини призначається і виплачується управлінням соціального захисту населення за місцем реєстрації одного з батьків (опікуна). Допомога може бути призначена за міцем фактичного проживання за умови подання довідки про неодержання зазначеної допомоги за місцем реєстрації.
    Для призначення допомоги до управління соціального захисту населення за умови пред'явлення паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, подається:
   - заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
   - копія свідоцтва про народження дитини (з пред'явленням оригіналу).
    Опікуни подають копію рішення про встановлення опіки.
    Жінки, які мають зареєстроване місце проживання на території України і народили дитину під час тимчасового перебування за межами України, подають видані компетентними органами країни перебування і легалізовані в установленому порядку документи, що засвідчують народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

    Термін звернення за призначенням допомоги при народженні дитини:
    Допомога при народженні дитини призначається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через 12 календарних місяців після народження дитини.

    Розмір допомоги:
    Допомога при народженні дитини (яка народилась після 30 червня 2014 року) надається у загальному розмірі 41280 грн.
    Виплата допомоги здійснюється:
   - одноразово у сумі 10320 грн.;
   - решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців рівними частинами по 860 грн. на місць.
    У разі народження (встановлення опіки) двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину.
    Особам, які на 30 червня 2014 року, мали право на отримання допомоги при народженні дитини у розмірі встановленому на першу дитину, після досягнення дитиною двох років на наступні 12 місяців призначається щомісячна допомога у розмірі 130 грн. У разі працевлаштування отримувача допомоги, виплата допомоги у розмірі 130 грн. припиняється.

   Підстави припинення виплати допомоги при народженні дитини:
   Виплата допомоги припиняється у разі:
   - позбавлення отримувача допомоги батьківських прав;
   - відмови отримувача допомоги від виховання дитини;
   - відібрання дитини в отримувача допомоги без позбавлення батьківських прав;
   - тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання (крім дітей, які народилися під час перебування матері в слідчому ізоляторі або установі виконання покарань за умови перебування дитини разом з матір'ю;
   - припинення опіки або звільнення опікуна від його повноважень щодо конкретної дитини;
   - перебування отримувача допомоги у місцях позбавлення волі за рішенням суду;
   - усиновлення дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;
   - смерті дитини;
   - смерті отримувача допомоги;
   - нецільового використання коштів і незабезпечення отримувачем допомоги належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини;
    Виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини.

    Контроль за цільовим використанням державної допомоги здійснюється працівниками центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, які у разі встановлення факту нецільового використання коштів подають управлінню соціального захисту населення, пропозиції щодо припинення її виплати.

    Виплата допомоги поновлюється, якщо один з батьків (опікун), що фактично здійснює догляд за дитиною звернувся протягом 12 місяців після припинення виплати допомоги до управління соціального захисту населення з письмовою заявою.

    Районні (міськими) управління соціального захисту населення проводять нарахування та сплату єдиного внеску, зокрема, за осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу при народженні дитини.

    Виплата допомоги проводиться щомісячно після надходження субвенції з бюджету за поточний місяць через поштові відділення зв'язку або через уповноважені банки. Субвенція з державного бюджету надходить двічі на місяць до 10 та до 25 числа місяця.

||15 серпня 2016 року||

 


   Відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи пільги на забезпечення санаторно-курортним лікуванням поширюються на громадян, віднесених до 1 категорії та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
   За напрямом "Оплата санаторно-курортного лікування громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1, та дітей інвалідів, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою" бюджетної програми 2501200 "Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" на 2016 рік області затверджено видатки в сумі 3,2 млн.грн.
   Заяви на санаторно–курортне лікування подали 663 громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та мають права на зазначену пільгу, із них 657 постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС 1 категорії та 6 дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи.
   Міськими та районними управліннями соціального захисту населення області активно проводиться робота щодо придбання санаторно-курортних путівок для оздоровлення зазначеної категорії громадян.
   Всього станом на 07.06.2016 року укладено договори на придбання 482 санаторно-курортних путівок (73 % від поданих заяв) у 23 санаторно-курортних заклади України.
   На даний час оздоровлено 62 особи 1 категорії та 1 дитина-інвалід, інвалідність якої пов'язана з Чорнобильською катастрофою.
   В 10 управліннях укладені договори на придбання 100 % кількості заявлених путівок. В інших управліннях продовжується робота по укладанню договорів на придбання послуг санаторно-курортного лікування.

||20 липня 2016 року||

 
   

Соціальна підтримка сімей, в яких виховуються діти-інваліди


   Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинствам та дітям-інвалідам" передбачено надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам віком до 18 років.
   При цьому інвалідам з дитинства або дітям - інвалідам, які втратили одного із батьків та мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника і державну соціальну допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам", ці виплати призначаються одночасно.
   Розмір державної соціальної допомоги на місяць з 01.05.2016 становить:
   - інвалідам з дитинства І групи (з надбавкою на догляд): підгрупи А – 2322 грн.; підгрупи Б – 1695 грн.;
   - інвалідам з дитинства ІІ, ІІІ групи та дітям-інвалідам (без надбавки на догляд)- 1130 грн.;
   - дітям-інвалідам (з надбавкою на догляд):
    - на дітей - інвалідів підгрупи А: віком до 6 років – 2019 грн.; віком від 6 до 18 років – 2322 грн.
    - на інших дітей-інвалідів: віком до 6 років – 1405 грн.; віком від 6 до 18 років - 1556,5 грн.
   До державної соціальної допомоги встановлюється надбавка на догляд:
   - інвалідам з дитинства І групи: підгрупи А - 75 % (847,50 грн.); підгрупи Б - 50 % (565 грн.) прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
   - одиноким інвалідам з дитинства ІІ і ІІІ груп, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, - в розмірі 15% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (169,50 грн.);
   - надбавка на догляд за дитиною-інвалідом:
    - підгрупи А – в розмірі 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку (до 6 років – 1228 грн.; від 6 до 18 р. – 1531 грн.);
    - іншими дітьми-інвалідами - в розмірі 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (до 6 років – 614 грн.; від 6 до 18 р. – 765,50 грн.).
   Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається:
   - одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом;
   - одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; у відпустці у зв`язку з вагітністю та пологами; у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду, і вони фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом.
   Одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.
    З метою посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами, Верховної Радою України 17.05.2016 прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за дітьми-інвалідами та інвалідами I групи», яким передбачається з 1 січня 2017 року призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А одному з батьків, прийомних батьків, батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу, усиновителів, опікуну, піклувальнику незалежно від факту роботи, навчання, служби. Тобто усі сім'ї, в яких виховуються діти-інваліди підгрупи А, будуть отримувати державну соціальну допомогу з надбавкою на догляд.
    З 1 січня 2017 року призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом підгрупи А буде проведено автоматично по діючим особовим справам, без додаткового звернення до управлінь соціального захисту населення.

||16 травня 2016 року||

 

||20 квітня 2016 року||

 
   

Призначення допомоги на дітей одиноким матерям з 1 січня 2016 року

   Хто має право на отримання допомоги на дітей одиноким матерям?
- одинокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві про народження дитини відсутній запис про батька дитини або запис про батька (матір) проведено в установленому порядку державним органом РАЦС за вказівкою матері;
   - мати (батько) дітей у разі смерті одного з батьків, які не одержують на них пенсію в разі втрати годувальника або соціальну пенсію.
   

Хто входить до складу сім'ї особи, яка звертається за призначенням допомоги на дитину одиноким матерям?


   До складу сім'ї особи, що звертається за призначенням допомоги, включаються чоловік (дружина); рідні, усиновлені та підопічні діти віком до 18 років, а також діти віком до 23 років, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації і не мають власних сімей незалежно від місця проживання або реєстрації; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв'язку з відсутністю власних доходів; жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі, але мають спільних дітей.
   До складу сім'ї не включаються особи, які перебувають на повному державному утриманні.
   

В якому розмірі призначається допомога одиноким матерям?


   Допомога на дітей одиноким матерям, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, а також вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
   Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу визначається: як сума доходів всіх членів сім'ї за 6 місяців поділена на 6 та на кількість членів сім'ї. При цьому до сукупного доходу сім'ї не включається розмір допомоги на який визначається право.
   Прожитковий мінімум у 2016 році становить:
   - для дітей віком до 6 років: з 1 січня - 1167 грн.; з 1 травня - 1228 грн..; з 1 грудня - 1313 грн.
   - для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня - 1455 грн.; з 1 травня - 1531 грн.; з 1 грудня - 1637 грн.
   - для дітей віком від 18 до 23 років за умови навчання (в розмірі, як для працездатних осіб): з 1 січня - 1378 грн.; з 1 травня - 1450 грн.; з 1 грудня - 1550 грн.
   Виплата вказаної допомоги здійснюється протягом шести календарних місяців. Якщо особа, якій призначена допомога, після закінчення зазначеного строку не підтвердила право на призначення допомоги, виплата допомоги припиняється.
   

Куди звертатися за призначенням допомоги?


   Звертатись за призначенням допомоги необхідно до органів праці та соціального захисту населення по місцю реєстрації отримувача допомоги. По місцю фактичного проживання допомога може бути призначена при наявності довідки про неотримання цієї допомоги по місцю реєстрації.
   

Як розраховується розмір допомоги на дітей одиноким матерям?


   Наприклад: Сім'я складається з 3 осіб (двоє дітей віком 1 рік і 16 років та мати, яка є одинокою по відношенню до обох дітей), середньомісячний дохід сім'ї – 2180 грн. на всю родину (допомога при народженні дитини в розмірі 860 грн. на місяць та державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям 1320 грн. на місяць.
   Середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців: 13080/6 міс./3 члена сім'ї = 726,67 грн.
   Розрахунок розміру допомоги:
   - на дитину віком до 6 років: 1167 грн. – 726,67 грн. = 440,33 грн.
   - на дитину віком від 6 до 18 років: 1455 грн. – 726,67 грн. = 728,33 грн.
   Таким чином одинока мати, яка виховує двох дітей та має середньомісячний сукупний дохід на рівні 2180 грн., може отримати державну допомогу на дітей одиноким матерям у загальному розмірі 1168,66 грн. на місяць на двох дітей.
   У разі, якщо дохід сім'ї в розрахунку на одну особу перевищує прожитковий мінімум на дитину відповідного віку, призначити допомогу на дітей одиноким матерям не має можливості. При зміні доходів сім'я має право звернутися за призначенням допомоги у будь-який час.
   

Куди можна звернутися для перевірки правильності винесеного рішення про призначення (відмову) в призначенні допомоги?

   Рішення управління праці та соціального захисту населення про призначення (відмову) в призначенні допомоги може бути оскаржено в районній державній адміністрації чи виконавчому комітеті міської ради, Департаменті соціального захисту населення обласної державної адміністрації або у судовому порядку.
   Крім того, до вказаних органів можна звернутися з заявою про перевірку правильності визначення розміру допомоги чи з будь яких інших питань, що належать до компетенції управління праці та соціального захисту населення.

||8 квітня 2016 року||

 


   З 7 квітня 2016 року Полтавська область однією з перших в Україні, згідно Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» розпочала виплату одноразової грошової допомоги до 9 травня. Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 141 від 02.03.2016 щорічна допомога в поточному році збільшена на 5% та передбачена у наступних розмірах:
   - інвалідам I групи – 2975 гривень;
   - інвалідам II групи – 2600 гривень;
   - інвалідам III групи – 2310 гривень;
   - учасникам бойових дій – 920 гривень;
   - членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни – 465 гривень;
   - учасникам війни – 170 грн.
   Звертаємо увагу, що для отримання даного виду допомоги не потрібно звертатися ні в органи соціального захисту, ні в інші установи, оскільки всі документи, згідно списків, оформляє Центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат у Полтавській області. Центром сформовані виплатні відомості для проведення виплати близько 49,8 тисячам осіб на загальну суму 37 597, 0 тис. грн..
   Виплата одноразової грошової допомоги до 9 травня проводиться через поштові відділення та банківські установи.

||24 березня 2016 року||

 

||24 березня 2016 року||

 


   На виконання Указу Президента України № 702 «Про заходи у зв'язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» та, відповідно, розробленого обласного Плану заходів Департаментом праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації в повному обсязі забезпечується надання державних соціальних гарантій громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС.
   Пріоритетним напрямком роботи Департаменту на 2016 рік визначено розширене та більш адресне охоплення соціальним захистом вищевказаної категорії громадян на обласному рівні.
   З цією метою розроблено низку заходів, щодо забезпечення реалізації поставлених завдань.
   Зокрема, в області проводиться аналіз матеріально-побутових умов проживання осіб постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, згідно якого обстежуються умови проживання інвалідів–чорнобильців, сімей, я яких проживають діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей-сиріт, вдів учасників ліквідації аварії та надається матеріальна підтримка потребуючим, вирішуються нагальні потреби соціального спрямування.
   В рамках обласної "Комплексної програми соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки" збільшено видатки з обласного бюджету на соціальний захист вищевказаної категорії громадян:
   1632,1 тис. грн. - на забезпечення безкоштовними медикаментами та зубопротезуванням ;
   1132,0 тис. грн. - для виплати разової адресної допомоги дружині (чоловіку) померлих громадян, смерть яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, з розрахунку 100,0 грн. на одну особу;
   24,0 тис. грн. - для виплати разової грошової допомоги сім'ям, у складі яких є діти-інваліди, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи в розмірі 1000 грн. на одну особу.
   Окремо, Департаментом внесено пропозицію щодо виділення 300,0 тис. грн. для забезпечення життевонеобхідними медикаментами на амбулаторне лікування 6 громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, які за медичними показниками потребують постійного прийому високовартісних ліків, що надасть можливість рівномірно розподілити раніше виділений обсяг коштів на пільгове медичне забезпечення громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
   На районному рівні, відповідно до рекомендацій Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації в місцевих програмах додатково передбачено 1602,4 тис.грн., які будуть спрямовані на забезпечення додаткових соціальних гарантій громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи та проведення заходів до 30-річчя аварії на ЧАЕС.
   З 2015 року придбання санаторно-курортних путівок для лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії та дітей-інвалідів, інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи здійснюється районними управліннями на місцях, що дало змогу в повному обсязі врахувати потреби громадян у лікуванні відповідно профілів захворювання, зокрема, враховувати побажання громадян лікуватися в санаторно-курортних закладах місцевої бази.

||16 березня 2016 року||

 

Виплата разової грошової допомоги до 5 травня у 2016 році.


   Органами соціального захисту населення проводиться підготовча робота для забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
   В 2016 році Уряд ухвалив рішення збільшити розміри разової грошової допомоги усім ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, що виплачується до 5 травня. У середньому збільшення становитиме 5 % порівняно з минулим роком. Зокрема, інваліди війни отримають допомогу на 10-140 грн. вищу, ніж у 2015 році.
   Так, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року № 141 «Деякі питання виплати у 2016 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» у поточному році щорічна разова грошова допомога до 5 травня надаватиметься у таких розмірах: 1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: - інвалідам I групи –2975 гривень; - інвалідам II групи – 2600 гривень; - інвалідам III групи – 2310 гривень; 2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 920 гривень; 3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 2975 гривень; 4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 465 гривень; 5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 170 гривень.
   Цього року грошову допомогу всього отримають близько 56 тис. ветеранів війни, які проживають на території Полтавської області.
   Виплата грошової допомоги буде проведена кожному ветерану до 5 травня поточного року відділеннями поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
   Органами праці та соціального захисту населення спільно з установами, в яких ветерани перебувають на обліку, формуються списки ветеранів війни у розрізі відповідних категорій, тому звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення та подавати будь-які документи не потрібно.
   Виплату допомоги буде проведено до 5 травня 2016 року.

||11 березня 2016 року||

 

У зв'язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи 2016 рік оголошено Роком вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи


   Питання соціального захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи завжди залишаються актуальними і перебувають в області на особливому контролі.
   В минулому році на виконання державних програм соціального захисту громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи області спрямовано 44,5 млн. грн., в поточному році з державного бюджету на зазначені цілі передбачено 50,7 млн.грн.(збільшено на 14 %).
   З серпня 2015 року на 30% підвищено розмір щомісячної компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
   Для Полтавської області наказом Мінсоцполітики від 12.10.2015 №1006 затверджено розмір таких виплат:
    - для осіб 1 категорії – 401,40 грн.,
    - для осіб 2 категорії – 200,70 грн
   Всього в області у 2015 році компенсацію за пільгове забезпечення продуктами харчування отримали 11,8 тисяч постраждалих громадян на загальну суму 31,8 млн.грн. На 2016 рік на виплату зазначеної компенсації передбачено області 38,5 млн.грн., із яких профінансовано 6,5 млн.грн. Даний вид виплат є компенсацією, тому виплата у поточному місяці здійснюється за попередній. В лютому виплачена компенсація за січень, найближчим часом громадяни отримають компенсацію за лютий поточного року.
   Додаткові соціальні гарантії для постраждалих громадян передбачено обласною Комплексною програмою соціального захисту і соціального забезпечення населення області на 2013-2020 роки. З обласного бюджету на соціальний захист громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи в минулому році спрямовано 2,1 млн. грн. В поточному році збільшено видатки з обласного бюджету на пільгове медичне забезпечення, на виплату разової адресної допомоги вдовам та сім'ям, у складі яких є діти-інваліди, загальна сума видатків складе 2,5 млн.грн.
   На розгляд чергової сесії Полтавської обласної ради Департаментом винесено пропозицію щодо додаткового виділення коштів в сумі 300,0 тис. грн. для забезпечення життєво необхідними медикаментами на амбулаторне лікування 6 громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, які за медичними показниками потребують постійного прийому відповідних препаратів.

||2 березня 2016 року||

 

До уваги отримувачів допомоги на дітей одиноким матерям та тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів


   На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (від 24.12.15 №911-УІІІ) Урядом 25 грудня поточного року схвалено постанову Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" № 1181.
   Зазначеним нормативно-правовим актам з 1 січня 2016 року допомога дітей одиноким матерям та тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів призначаються з урахуванням доходу сім'ї.
   Допомога на дітей одиноким матерям надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
   Тимчасова державна допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів надається у розмірі, що дорівнює різниці між 50 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.
   З метою соціального захисту дітей, які виховуються одинокими батьками Урядовим рішенням збережено право на отримання з 1 січня поточного року допомоги на дітей одиноким матерям та тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляється від сплати аліментів, особам, які звернуться за її продовженням за новими умовами до 1 квітня поточного року, тобто у період з січня по березень 2016 року.
   Для визначення права на призначення вказаних допомог до територіального управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (фактичного проживання) подаються наступні документи: - заява та декларація про доходи та майновий стан (бланки таких документів одержите в управліннях праці та соціального захисту населення); - довідки про доходи усіх членів сім'ї за період з 01.07.2015 по 31.12.2015 року (крім довідок про розмір пенсії та державних допомог).
   Особи, які не отримували допомогу у 2015 році та звернуться за призначенням зазначених допомог вперше, допомога призначатиметься з місяця звернення і доходи сім'ї визначатимуться за 6 місяців, що передує місяцю звернення.

||ПОРЯДОК виплати компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових
категорій громадян на міжміських та міжобласних маршрутах загального користування на 2016 рік||

 Перелік окремих категорій громадян, які мають право на пільги з проїзду на міжміських маршрутах автомобільним транспортом Завантажити
Перелік відповідальних осіб на обласному рівні за виплату компенсації за проїзд автомобільним транспортом Завантажити
Перелік відповідальних осіб в органах соціального захисту на районному рівні за прийом документів для виплати компенсації за проїзд автомобільним транспортом Завантажити

||Розміри деяких видів державної допомоги з 01.01.2015 року ||

 

||ПРОЖИТКОВІ МІНІМУМИ на 2015 рік ||

 

||11 Січня||

 

Про порядок сплати за спожиті житлово – комунальні послуги з урахування призначеної субсидії.


    Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. та розраховується окремо на опалювальний та на неопалювальний сезони.
    Після призначення (перерахунку) субсидії сім'ї отримують повідомлення про розмір нарахованої субсидії.
    В повідомленні про надання субсидії зазначається розрахунок соціальної норми, розмір субсидії та обов'язкової плати, в межах соціальних норм, по всім видам житлово-комунальних послуг, які отримує сім'я.
    По загальному правилу всі, кому призначено житлову субсидію, повинні сплачувати за житлово-комунальні послуги обов'язкову частку платежу.
    Якщо не має лічильників (централізоване опалення чи водопостачання) то необхідно сплачувати обов'язкову частку платежу та послуги, які нараховані понад соціальну норму.
    Однак, більшість населення області мають лічильники на газ (тобто там, де є індивідуальне опалення).
    У разі, якщо сума за спожиті послуги менша, ніж обов'язкова частка, оплату необхідно проводити по фактичному обсягу спожитої послуги.
    Одночасно звертаємо увагу, що сума субсидії, яку було переказано управліннями праці та соціального захисту населення на рахунки організацій надавачів житлово-комунальних послуг для оплати наданих послуг, в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана сім'єю внаслідок економії споживання послуг, зараховується організаціями надавачами житлово-комунальних послуг як оплата послуг, у тому числі обов'язкової частки платежу сім'ї, на наступні розрахункові періоди.
    Тому, якщо є економія споживання газу, і відповідно не використана сума призначеної субсидії, ці кошти залишаються на рахунку споживача в газопостачальному підприємстві та зараховуються підприємством в рахунок оплати (в тому числі обов'язкової частики платежу) на наступні місці. Для цього необхідно щомісяця інформувати підприємство про показники лічильника.
    Якщо використано (спожито) за оплачуваний період житлово-комунальні послуги понад встановлені норми, до обов'язкової плати необхідно додатково сплатити вартість послуг, спожитих понад соціальну норму.

||31 Грудня||

 

||16 Грудня||

 

ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ КРІСЛА КОЛІСНОГО


Категорії громадян, які безоплатно забезпечуються кріслами колісними


   Безоплатно забезпечуються через структурні підрозділи соціального захисту населення кріслами колісними інваліди, діти-інваліди та особи, які постраждали внаслідок антитерористичної операції.
   

Ким проводиться виготовлення
та видача крісел колісних


   Крісла колісні, призначені для безоплатного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів, інших осіб за рахунок коштів державного бюджету, виготовляються, постачаються і ремонтуються підприємствами, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим Міністерством соціальної політики України.
   

Як стати на облік


   Для взяття на облік на безоплатне забезпечення кріслом колісним інвалід, дитина-інвалід, особа постраждала внаслідок антитерористичної операції або їх законний представник звертається із заявою до управління праці та соціального захисту населення за зареєстрованим або фактичним місцем проживання.
   До заяви додаються:
   – паспорт або свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років);
   – висновок медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності або висновок лікарсько-консультативної комісії (для дітей-інвалідів);
   – рішення військово-лікарської комісії або висновок лікарсько-консультативної комісії (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);
   – витяг з наказу командира військової частини або довідка про обставини травми з відомостями про участь в антитерористичній операції (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);
   – індивідуальна програма реабілітації (для інвалідів та дітей-інвалідів) або висновок лікарсько-консультативної комісії (для інших осіб, інвалідів, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), що містить показання для забезпечення кріслом колісним;
   – копія ідентифікаційного номера;
   – довідка про реєстрацію місця проживання для дітей віком до 16 років, та осіб, паспорти яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);
   – посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб);
   – законний представник інваліда, дитини-інваліда, іншої особи подає документи, що підтверджують його особу та повноваження.
   

Обсяг забезпечення та строки експлуатації крісел колісних


   Інвалід, особа постраждала внаслідок антитерористичної операції можуть бути забезпечені за вибором:
   – одним кріслом колісним з ручним керуванням строком на два роки;
   – одним кріслом колісним з електроприводом строком на шість років;
   – двома кріслами колісними на максимальний строк (чотири або вісім років). Діти-інваліди забезпечуються двома кріслами колісними. Активний інвалід, дитина-інвалід, особа постраждала внаслідок антитерористичної операції можуть бути забезпечені за вибором:
   – одним кріслом колісним для активних інвалідів, дітей-інвалідів, осіб постраждалих внаслідок антитерористичної операції строком на два роки;
   – двома кріслами колісними для активних інвалідів, дітей-інвалідів, осіб постраждалих внаслідок антитерористичної операції строком на чотири роки;
   – двома кріслами колісними, одне з яких з електричним приводом, на максимальний строк (чотири або вісім років).
   

Куди звертатись при виникненні поломки крісла колісного


   При виникненні поломки крісла колісного отриманого через структурні підрозділи соціального захисту населення необхідно звернутись до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації чи проживання. Ремонтні роботи проводяться підприємством-виробником крісла колісного або Сервісним центром із забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації та технічного обслуговування цих засобів.
   

Де отримати крісло колісне при виникненні термінової потреби


   При територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в кожному районі області створені пункти прокату технічних засобів реабілітації. Мета пунктів прокату – надання громадянам у тимчасове користування засобів реабілітації, в тому числі й крісел колісних.

Директор Департаменту праці
    та соціального захисту населення
    Полтавської облдержадміністрації Л.В. Корнієнко

||27 Листопада||

 

До уваги підприємств, установ, організацій!


   4 листопада 2015 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 911 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 № 105".
   Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України затверджені зміни до Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом (далі - Порядок).
   Відповідно до змін у Порядку компенсація здійснюється підприємствам, установам, організаціям, у межах середнього заробітку працівників, які починаючи з:
   18 березня 2014 року були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;
   8 лютого 2015 року були прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану;
   11 червня 2015 року були призвані на строкову військову службу, а також призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом.
   Для отримання компенсації підприємствам, установам та організаціям необхідно подати до управлінь праці та соціального захисту населення звіти нового зразка відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України № 911 від 04.11.2015 (зразок звіту додається).
   Контактні телефони Департаменту: 63-28-72, 63-28-60, 099-782-77-31.
   Додаток 1
    до Порядку

ЗВІТ

про фактичнi витрати на виплату компенсації середнього заробітку працівникам, призваним
   на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації,
   на особливий період або прийнятим на військову службу за контрактом у разі виникнення
    кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення
    мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на
   військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з
    військової служби у зв'язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу
    у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом _________________________________________________________________ (найменування пiдприємства, установи, органiзацiї) у __________________ 20____ року (мiсяць) ______________________________________________________________ (найменування i мiсцезнаходження органу соцiального захисту населення) Прiзвище, iм'я та по батьковi Посада (професiя) Компенсація з бюджету середнього заробітку (нарахована середня заробітна плата) Найменування вiйськового комi-сарiату, (військової частини) дата i номер наказу про призов, звiльнення Примiтка                                                  

МП     Керiвник                        __________          ___________________
                                                    (пiдпис)               (iнiцiали, прiзвище)
           Головний бухгалтер     __________          ___________________
                                                    (пiдпис)               (iнiцiали, прiзвище)
Погоджено
МП     Вiйськовий комісар
          (Командир військової частини)       __________          ___________________
                                                                        (пiдпис)                 (iнiцiали, прiзвище)

«___» _______________ 20__р.


||Виплата разової грошової допомоги до 5 травня у 2015 році ||

 


   Органами соціального захисту населення проводиться підготовча робота для забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
   В 2015 році Уряд ухвалив рішення збільшити розміри разової грошової допомоги усім ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, що виплачується до 5 травня. У середньому збільшення становитиме 10 % порівняно з минулим роком. Зокрема, інваліди війни отримають допомогу на 180-260 грн. вищу, ніж у 2014 році.
   Так, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 року № 147 «Деякі питання виплати у 2015 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» у поточному році щорічна разова грошова допомога до 5 травня надаватиметься у таких розмірах:
1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин:
- інвалідам I групи – 2835 гривень;
- інвалідам II групи – 2475 гривень;
- інвалідам III групи – 2200 гривень;
2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 875 гривень;
3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 2835 гривень;
4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 440 гривень;
5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 160 гривень.
   Цього року грошову допомогу всього отримають близько 54 тис. ветеранів війни, які проживають на території Полтавської області.
   Виплата грошової допомоги буде проведена кожному ветерану до 5 травня поточного року відділеннями поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
   Органами праці та соціального захисту населення спільно з установами, в яких ветерани перебувають на обліку, формуються списки ветеранів війни у розрізі відповідних категорій, тому звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення та подавати будь-які документи не потрібно.

||Номери районних (міських) телефонів,,гарячих ліній" з питань соціального захисту бездомних осіб||

  № Назва району Телефон Прізвище, ім'я та по батькові 1 м.Комсомольськ 053-482-23-42 Лепіс А. В. 2 м.Лубни 053-617-38-38 Сухонос Н. В.  3 м.Миргород 053-555-32-81 Тимкова В. В. 4 Київський 053-266-29-93 Кошкалда М. І. 5 Ленінський 053-221-21-09 Бондаревський Д. К. 6 Октябрський 053-268-11-53 Мягкохліб О. І. 7 Автозаводський 053-277-12-41 Крицький В. В. 8 Крюківський 053-666-13-60 Миронова О. К. 9 В.Багачанський 053-9-12-76 Рудзій В. В. 10 Гадяцький 053-542-06-92 Кеда А. М.  11 Глобинський 053-652-44-53 Шебедя Н.А. 12 Гребінківський 053-599-12-65 Алексєєнко І. М. 13 Диканський 053-519-74-47 Терещенко Н. П. 14 Зіньківський 053-533-33-02 Рибалка Л. Ф. 15 Карлівський 053-462-13-62  Дебольська Л. О. 16 Кобеляцький 053-443-30-82 Шевчук А. Є. 17 Козельщинський 053-423-17-21 Кириченко Л. А. 18 Котелевський 053-502-13-07 Будко О. І 19 Кременчуцький 053-267-45-93 Анікій К. В. 20 Лохвицький 053-563-45-09 Юрченко В. С. 21 Лубенський 053-615-57-55 Джус І. В. 22 Машівський 053-649-12-31 Приходько Ю. В. 23 Миргородський 053-555-20-58 Турбаба О. В. 24 Н.Санжарський 053-443-15-66 Плішкіна Н. І. 25 Оржицький 053-579-11-35 Шевченко Т. Г. 26 Пирятинський 053-582-07-62 Ятченко Т. Л. 27 Полтавський 053-227-43-14 Остапенко А. П. 28 Решетилівський 053-632-64-95 Михалевська Т. І. 29 Семенівський 053-419-25-60 Кадин О. М. 30 Хорольський 053-623-46-36 Джурадзе А. В. 31 Чорнухинський 053-405-13-37 Зленко Н. П. 32 Чутівський 053-479-10-68 Данільченко Т. О. 33 Шишацький 053-529-13-86 Онацько Ю. М.

||Удосконалено порядок призначення житлових субсидій ||

 


   З метою підтримки малозабезпечених верств населення в умовах підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги змінено порядок призначення житлових субсидій.
   З 1 жовтня 2014 року визначення обов'язкового відсотка платежу сім'ї за житлово-комунальні послуги здійснюється для кожної сім'ї індивідуально.
   Згідно з удосконаленим порядком призначення житлових субсидій, з метою забезпечення соціального захисту малозабезпечених категорій громадян державою збільшено соціальну норму житла, на яку буде надаватися житлова субсидія (13,65 кв. м площі на одну особу та додатково 35,22 кв. м на домогосподарство, тобто 48,87 кв. м на одну особу).
   За субсидією може звернутися будь-яка особа, яка зареєстрована в житловому приміщенні, і на яку відкрито особові рахунки.
   Право на субсидію мають громадяни, які оплачують комунальні послуги більше, ніж визначений Кабінетом Міністрів обов'язковий розмір платежу.
   Порядок звернення за житловою субсидією залишився незмінним. Як і раніше, для її призначення необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації. При цьому необхідно надати довідку про доходи осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні, а також заповнити бланки заяви та декларації про доходи і майновий стан. Пенсіонери мають заповнити лише заяву та декларацію. Інші документи, що необхідні для надання субсидії, збираються безпосередньо спеціалістами управління.
   З початку опалювального сезону станом на 18 листопада 2014 року до органів праці та соціального захисту населення за призначенням субсидії звернулося 39,0 тис. сімей.
   Одночасно звертаємо увагу, що субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та природного газу (електроенергії), що використовуються для індивідуального опалення, надається на опалювальний період починаючи з місяця звернення за її призначенням. У разі коли оплата послуг з централізованого опалення проводиться лише в опалювальний період або за двоставковим тарифом, субсидія призначається на зазначений період починаючи з місяця звернення за її призначенням. Як виняток, за умови звернення із заявою про призначення субсидії протягом двох місяців з початку опалювального сезону, вона надається на весь опалювальний період.

||Соціальний захист сімей, які прибули з Автономної Республіки Крим, м. Севастополя,
Донецької та Луганської областей ||

 


   Станом на 08.07.2014 року до Полтавської області прибула 741 сім'я з Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, з них 592 сім'ї з дітьми, та 376 окремих громадян. Всього – 2666 осіб, в тому числі 937 дітей.
   З метою соціальної підтримки сімей, які приїхали з Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, органами праці та соціального захисту населення постійно проводиться робота щодо продовження надання та визначення права на нові види державних соціальних гарантій за місцем тимчасового перебування вказаних громадян.
   В області функціонує цілодобова безкоштовна телефонна лінія: 0800502230 за якою допоможуть отримати інформацію з усіх питань, що хвилюють на даний час сім'ї, які прибули з Автономної Республіки Крим, м. Севастополя, Донецької та Луганської областей, зокрема з питань розселення, медичного обслуговування, організації навчання та виховання дітей у дошкільних та шкільних навчальних закладах, надання державних соціальних гарантій, пенсій, а також щодо працевлаштування.
   Крім того, функціонує обласна безкоштовна гаряча лінія з питань надання державних соціальних допомог: 0800500620.
   З метою соціального захисту громадян Урядом 25 червня поточного року схвалено постанову Кабінету Міністрів України № 208 «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми», якою, зокрема, врегульовано питання щодо реєстрації місця проживання дитини та призначення допомоги при народженні дитини батьками, які тимчасово переселилися з окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.
   Для призначення допомоги при народженні дитини до органів соціального захисту населення подається лише заява, паспорт заявника, свідоцтво про народження дитини та копія даного свідоцтва.
   Реєстрація місця проживання дитини проводиться органом соціального захисту на підставі даних, наданих батьками щодо місця реєстрації дитини, квитанції про сплату мита або документу про звільнення від його сплати.
   У разі неможливості зареєструвати дитину, зокрема батьками, які тимчасово переселилися з окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, рішення про призначення допомоги при народженні дитини приймає орган соціального захисту населення на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, складеного за місцем фактичного проживання сім'ї.
   Тобто, батьки звертаються за новим місцем проживання до органів соціального захисту, які після проведення обстеження їх житлових умов приймають рішення щодо призначення допомоги при народженні дитини.

||Про гігієнічну оцінку умов праці на робочих місцях при проведенні атестації за умовами праці ||

 


   Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 8.04.2014 року № 248 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» затверджена нова Гігієнічна класифікація праці. Відповідно до пункту 2 зазначеного наказу на території України не застосовується Гігієнічна класифікація праці від 12.08.86 р. № 4137-86.
   Проте, відповідно до листа Міністерства соціальної політики України від 13.06.14 №222/13/116-14, до розроблення критеріїв та показників, за якими будуть встановлюватись пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, гігієнічна оцінка умов праці при проведенні атестації робочих місць за умовами праці має здійснюватись за Гігієнічною класифікацією праці, затвердженою заступником Головного санітарного лікаря СРСР від 12.08.86 № 4137-86.

||Про допомогу при народженні дитини ||

 


   З 1 липня 2014 року набирають чинності зміни внесені до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми».
   Відповідно до внесених змін, допомога при народженні дитини призначатиметься у розмірі 41280 гривень незалежно від того яка за рахунком в сім'ї народилась дитина. Виплата допомоги здійснюватиметься одноразово у сумі 10320 гривень, решта суми допомоги (30 960 грн.) родина отримуватиме впродовж 36 місяців рівними частинами по 860 грн.
   Таким чином, з 1 липня розмір допомоги при народженні першої дитини збільшиться на 10320 грн., тобто, якщо жінка народжує дитину після 01.07.2014 року, розмір допомоги при народженні дитини становитиме 41280 грн., незалежно від кількості народжених дітей.
   При цьому, звертаємо увагу, що розмір раніше призначеної допомоги не переглядатиметься. Тобто, якщо жінка народила дитину до 01.07.2014 року, допомога буде виплачуватися в розмірах, встановлених на дату народження дитини.

||ІНФОРМАЦІЯ
щодо нової адресної програми Уряду для соціальної підтримки малозабезпечених сімей при оплаті
житлово-комунальних послуг (компенсація додаткових витрат сімей) ||

 
   1. Право на призначення компенсації мають сім'ї, середньомісячний сукупний дохід яких (за попередні шість місяців) не перевищував величини прожиткового мінімуму для сім'ї. Прожитковий мінімум сім'ї дорівнює сумі прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї (відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення).

   Приклад: сім'я з чотирьох осіб (чоловік, дружина, одна дитина віком до 6 років, а друга - від 6 до 18 років). Заробітна плата чоловіка та його дружини складає 4500 грн. на місяць. Прожитковий мінімум для сім'ї становить 4764 грн. (1218 грн.2 особи + 1286 грн. + 1032 грн.). Дохід сім'ї менший за прожитковий мінімум для сім'ї. Сім'я має право на компенсацію.

   2. Для призначення компенсації потрібно звернутися із відповідною заявою до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації. У 10-денний термін після подання заяви заявнику надсилається повідомлення щодо прийнятого рішення про призначення компенсації та її розмір.

   3. Для призначення компенсації разом із заявою необхідно надати:
   3.1. Довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб
   3.2.Довідки про доходи кожної особи, зареєстрованої у житловому приміщенні (будинку).

   4. Розмір компенсації визначається як різниця між розміром плати за послуги (у межах норм споживання) після підвищення цін і тарифів та розміром відповідного платежу, який сім'я сплачувала до зміни цін і тарифів на послуги.

   Приклад: до підвищення цін і тарифів на природний газ і теплову енергію (до 1 травня 2014 року) сім'я сплачувала за ці послуги 300 грн. на місяць, а після підвищення – 400 грн. Розмір щомісячної компенсації становить 100 гривень.

   5. Компенсації розраховується з місяця звернення за її наданням до завершення опалювального періоду 2014-2015 року Розмір призначеної компенсації перераховується щомісяця підприємствам, що надають комунальні послуги, і зараховується на особові рахунки заявника.

   ВАЖЛИВО:
   Компенсація надається на безповоротній основі, її отримання не пов'язане із зміною форми власності житла і не тягне за собою таку зміну. Для одержання компенсації сім'я має сплачувати свою частину платежу за комунальні послуги, у іншому випадку - надання компенсації припиняється.

||Житлові субсидії в умовах підвищення цін і тарифів||

 


   Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, 23 травня 2014 року прийнято рішення щодо підвищення тарифів на електричну енергію для населення з 1 червня 2014 року в межах від 10% до 40% в залежності від обсягів споживання.
   У зв'язку з підвищенням цін і тарифів на житлово-комунальні послуги соціальний захист найменш захищених верств населення здійснюється шляхом надання державної соціальної допомоги у вигляді житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
   Право на призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг мають сім'ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання з урахуванням пільг перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу (10 чи 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу).
   Сім'ї, яким призначена житлова субсидія, сплачують за житлово-комунальні послуги в межах норми володіння чи користування загальною площею житла та нормативів користування комунальними послугами 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу. Сім'ї, до складу яких входять неповнолітні діти, інваліди І і II групи і середньомісячний сукупний дохід сім'ї на одного зареєстрованого не перевищує прожиткового мінімуму, а також сім'ї пенсіонерів та інших непрацездатних громадян сплачують за послуги 10 відсотків середньомісячного сукупного доходу.
   Розмір плати громадян, за умови призначення житлової субсидії, не залежить від вартості послуг, взятої для розрахунку субсидії, а визначається в залежності від доходів (10 або 15 відсотків середньомісячного доходу сім'ї).
   У разі зміни цін і тарифів на послуги, на які призначено субсидію, перерахунок субсидії у межах установленого терміну проводиться без звернень громадян. При цьому обов'язкова частка плати громадян за житлово-комунальні послуги в межах норм не змінюється.
   Сім'ї, які не одержували субсидію, мають право звернутися за її призначенням протягом трьох місяців з дати підвищення цін і тарифів. Наприклад: тарифи на електроенергію підвищено з 1 червня 2014 року, тому за призначенням субсидії з червня громадяни мають право звертатися у період з 1 червня по 31 серпня 2014 року.
   Призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється за спрощеним механізмом, а саме: громадяни подають до управлінь праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (у сільській місцевості – до уповноваженого сільської ради) або надсилають поштою заяву та декларацію про доходи і майновий стан осіб. Громадянам, які мають інші доходи, крім пенсій і соціальної допомоги, необхідно додати довідки про доход за шість місяців перед місяцем звернення.

||Державна підтримка населення під час оплати житлово-комунальних послуг||

 


   Головним механізмом забезпечення соціального захисту населення в умовах підвищення цін та тарифів на житлово-комунальні послуги є Програма житлових субсидій, яка гарантує громадянам стабільність витрат на оплату житлово-комунальних послуг незалежно від зміни вартості послуг.
   Що таке субсидія?
   Субсидія – це адресна безготівкова допомога сім'ї, яка визначається як різниця між розміром плати за житлово-комунальні послуги, в межах норм споживання, з урахуванням пільг, та обов'язковим відсотком платежу.
   Хто має право на призначення житлової субсидії?
   Субсидія призначається уповноваженому власнику (співвласнику) житла, наймачу державного та громадського житлового фонду, членові житлово-будівельного (житлового) кооперативу, власнику (співвласнику) житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації.
   Право на призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг мають сім'ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання з урахуванням пільг перевищує обсяг визначеного Кабінетом Міністрів України обов'язкового відсотка платежу (10 чи 15 % середньомісячного сукупного доходу).
   Норма володіння чи користування загальною площею житла та нормативи користування комунальними послугами встановлюються виходячи з 21 кв. метра на наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку) та додатково 10,5 кв. метра на всіх тут зареєстрованих, а для громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, - на загальну площу незалежно від розміру квартири.
   Сім'ї, що складаються лише з непрацездатних громадян, а також сім'ї, у складі яких є діти, інваліди І або ІІ групи і середньомісячний сукупний дохід яких на одну особу в розрахунку на місяць не перевищує прожиткового мінімуму, сплачують за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання не більше 10% сукупного доходу. Інші сім'ї – не більше 15% сукупного доходу.
   Куди звернутися для призначення субсидії та які документи надати?
   Призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг здійснюється за спрощеним механізмом, а саме: громадяни подають до управлінь праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації (у сільській місцевості – до уповноваженого сільської ради) або надсилають поштою заяву та декларацію про доходи і майновий стан осіб. Громадянам, які мають інші доходи, крім пенсій і соціальної допомоги, необхідно додати довідки про доход за шість місяців перед місяцем звернення.
   Звертаємо увагу, що доходом сім'ї, крім пенсії, вважається: заробітна плата, стипендія, одержані аліменти, допомога по безробіттю, дохід від підприємницької діяльності, а також дохід від земельної частки (паю), зданого в оренду, тощо.
   Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на шість місяців, а на оплату природного газу, що використовується для індивідуального опалення, - на опалювальний період, починаючи з місяця звернення за її призначенням чи перерахунком.
   У разі затвердження нових тарифів і цін на житлово-комунальні послуги, субсидія призначається протягом трьох місяців з часу підвищення розміру платежів.
   Субсидія не призначається у таких випадках: - якщо особа, яка звертається за її призначенням, не є власником або співвласником житлового приміщення (будинку); - у разі якщо серед зареєстрованих на житловій площі є працездатні особи, які не працюють, не вчаться протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням субсидії та не перебувають на обліку у службі зайнятості як такі, що шукають роботу; - якщо власник або особа, що зареєстрована разом з ним здає за договором у найм або в оренду житлове приміщення (будинок); - якщо у володінні зареєстрованих на житловій площі або членів їх сімей є додаткове житлове приміщення або більше одного транспортного засобу. При цьому не враховуються транспортні засоби, які не є об'єктами оподаткування, та, транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації більше як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску; - якщо житлове приміщення придбане не більше року тому або будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив значну покупку або оплатив послуги на суму, яка на час звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених осіб.
   Разом з цим, в окремих випадках, виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім'ї, субсидії можуть призначатися, як виняток, в тому числі на збільшену площу житла, за рішеннями комісій, які створені в усіх районах та містах області при райдержадміністраціях та міськ(рай)виконкомах. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов проживання сім'ї.
   З метою додаткової підтримки сімей, середньомісячний дохід яких не перевищує величини прожиткового мінімуму для сім'ї, з 1 липня 2014 року запроваджується новий вид державної допомоги – компенсація додаткових витрат на оплату комунальних послуг (газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води).
   Компенсація визначатиметься як різниця між розміром плати за послуги (у межах норм споживання) після підвищення цін і тарифів та розміром відповідного платежу, який сім'я сплачувала до зміни цін і тарифів.
   Для отримання компенсації особі, яка зареєстрована у житловому приміщенні (власнику особового рахунку), необхідно звернутися до управління соціального захисту та надати заяву, довідку про склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб і довідки про доходи членів сім'ї, крім пенсій і соціальної допомоги.
   Прийом документів для призначення компенсації розпочнеться з 1 липня 2014 року.
   Отримати консультацію з питань призначення субсидії чи компенсації можна в управліннях соціального захисту населення за місцем реєстрації або за телефоном «гарячої лінії» 0800500620.

||Пільги та компенсації, передбачені законодавством працюючим у шкідливих умовах||

 


   Згідно з чинним законодавством працівники, зайняті на роботах з несприятливими умовами, користуються певними пільгами і компенсаціями, а саме: безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, спеціальним одягом, іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого тижня, щорічну додаткову оплачувану відпустку, пенсію за віком на пільгових умовах, доплати та інші пільги і компенсації, які надаються в порядку визначеному законодавством.
   Право на пенсію за віком на пільгових умовах, щорічну додаткову оплачувану відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, скорочену тривалість робочого тижня, доплати за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, безоплатне отримання молока або лікувально-профілактичного харчування, визначається тільки на основі результатів атестації робочих місць за умовами праці, порядок проведення якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці".
   Основна мета атестації полягає не лише у встановленні пільг й компенсацій, а насамперед, у регулюванні відносин між власником і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, у визначенні невідкладних заходів щодо покращання умов і безпеки праці, які не потребують для їх впровадження залучення сторонніх організацій і фахівців.
   Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.
   Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці на робочому місці.
   Відповідальність за несвоєчасне та неякісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.
   Згідно чинного законодавства підставою для призначення пенсії за віком на пільгових умовах, насамперед, є - наявність виробництва, професії, робіт або посад у Списках № 1 і 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 36 або попередніми списками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 11.03.1994 р. №162, Кабінету Міністрів СРСР від 26.01.1991 р. №10; - підтвердження результатами атестації шкідливих і важких умов праці на робочому місці та зайнятості працівника в цих умовах повний робочий день (не менше 80% робочого часу); - періодичність проведення на робочому місці атестації за умовами праці, починаючи з 1 серпня 1992 року, повинна бути не рідше одного разу на 5 років; - відповідність найменування професії в трудовій книжці характеру фактично виконуваних робіт, вимогам Класифікатора професій ДК 003-2010 та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників; - досягнення працівником певного пенсійного віку та набуття ним необхідного стажу роботи як загального, так і стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці.
   Відсутність хоча б однієї з цих умов не дає права працівникові на пенсію за віком на пільгових умовах.

||Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни до 5 травня||

 


   У зв'язку з наближенням свята Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, на державному рівні здійснені заходи щодо проведення виплати щорічної разової грошової допомоги ветеранам війни.
   Органами соціального захисту населення проведена необхідна робота для забезпечення виплати разової грошової допомоги до 5 травня інвалідам війни, учасникам бойових дій, учасникам війни та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
   У 2014 році Уряд ухвалив рішення збільшити розміри разової грошової допомоги усім ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, що виплачується до 5 травня. У середньому збільшення становитиме 6,6 % порівняно з минулим роком. Зокрема, інваліди війни отримають допомогу на 125-160 грн. вищу, ніж у 2013 році.
   Так, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.04.2014 року № 102 «Деякі питання виплати у 2014 році разової грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» у поточному році щорічна разова грошова допомога до 5 травня надаватиметься у таких розмірах: 1) інвалідам війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнаним інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: - інвалідам I групи – 2575 гривень; - інвалідам II групи – 2250 гривень; - інвалідам III групи – 2020 гривень; 2) учасникам бойових дій та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 795 гривень; 3) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 2575 гривень; 4) членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни і жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 400 гривень; 5) учасникам війни та колишнім в'язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 145 гривень.
   Крім того, необхідно зазначити, що Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» з 1 січня 2013 року встановлено, що учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, а також інвалідам ІІ та ІІІ груп з їх числа, яким виповнилося 85 років і більше, надаються пільги, передбачені для інвалідів війни I групи. З 11 червня 2013 року такі пільги надаються учасникам бойових дій у війні з імперіалістичною Японією у 1945 році, яким виповнилося 85 років і більше, а також інвалідам ІІ та ІІІ груп з їх числа, яким виповнилося 85 років і більше.
   Так, 2129 ветеранів війни отримують пільги та соціальні гарантії у розмірах, як для інвалідів війни І групи. Крім того, вказана категорія осіб одержить до 5 травня допомогу у розмірі, передбаченому для інвалідів війни І групи – 2575 грн.
   Цього року грошову допомогу всього отримають близько 59 тис. ветеранів війни, які проживають на території Полтавської області.
   Всього на виплату допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги передбачено з державного бюджету 33,5 млн. грн.
   Виплата грошової допомоги буде проведена кожному ветерану до 5 травня поточного року відділеннями поштового зв'язку за місцем проживання одержувачів або через установи уповноважених банків.
   Органами праці та соціального захисту населення спільно з установами, в яких ветерани перебувають на обліку, сформовані списки ветеранів війни у розрізі відповідних категорій, тому звертатися до управлінь праці та соціального захисту населення та подавати будь-які документи не потрібно.

||Щодо надання пільг на тверде паливо та скраплений газ||

 

||Пільги багатодітним сім'ям||

 


   Відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" багатодітні сім'ї користуються пільговою знижкою при сплаті за житлово-комунальні послуги та послуги зв'язку, придбанні палива (якщо їхні будинки не мають центрального опалення), скрапленого балонного газу для побутових потреб, у розмірі 50 відсотків їх вартості, в межах встановлених норм.
   Діти з багатодітних сімей мають право на безоплатний проїзд.
   Багатодітною сім'я - сім'я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.
   Дитина - особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.
   До складу багатодітної сім'ї також включаються діти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років ( з 1 січня 2012 року).
   З 1 січня 2013 року дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім'ям, в яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей, а також сім'ям (крім багатодітних сімей), в яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, надаються пільги, передбачені багатодітним сім'ям.
   Станом на 01.11.2013 в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги перебуває:
   6 456 багатодітних сімей;
   15 268 дітей з багатодітних сімей віком після 6 років;
   26 дитячих будинків сімейного типу;
   36 прийомних сімей;
   43 сім'ї опікунів (піклувальників).

||Соціальній захист громадян постраждалих внаслідок ЧАЕС||

 

||Підвищення соціальних гарантій малозабезпеченим сім'ям з 1 січня 2014 року||

 
   Державна підтримка малозабезпечених сімей забезпечується шляхом надання державної соціальної допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім?ям».
   Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям призначається і виплачується у грошовій формі сім'ям, які постійно проживають на території України, та з поважних або незалежних від них причин мають середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму для сім'ї.
   Частиною першою статті 7 вказаного Закону встановлені обмеження в призначенні вказаної допомоги. Зокрема, допомога не призначається у разі, якщо працездатні члени сім'ї не працюють, не служать, не вчаться за денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.
   Зазначенні обмеження не стосуються осіб, які в установленому порядку визнані безробітними та не порушують законодавство про зайнятість; доглядають за дітьми до 3-х років або за дітьми до 6-ти років, які за висновком лікарсько-консультативної комісії потребують догляду; осіб, які доглядають за інвалідами I групи, за дітьми-інвалідами, за інвалідами II групи внаслідок психічного розладу, а також за особами, які досягли 80-річного віку. Законом України від 08.10.2013 № 618-VII внесено зміни до статті 7 Закону України «Про державну соціальну допомоги малозабезпеченим сім'ям», згідно з якими з 1 січня 2014 року право на державну допомогу малозабезпеченим сім?ям також набудуть фізичні особи, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам 2 та 3 групи, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги та отримують щомісячну компенсаційну виплату відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558.
   Розмір допомоги малозабезпеченим сім?ям визначається як різниця між встановленим рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення матеріальної підтримки сімей, в яких виховуються діти, над якими встановлено опіку чи піклування» з 1 січня 2014 року при розрахунку середньомісячного сукупного доходу сім?ї для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям, а також державних допомог сім?ям з дітьми (допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та допомоги на дітей одиноким матерям у збільшеному розмірі), до сукупного доходу сім?ї не включається допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.
   Крім того розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім?ям (в тому числі і максимальний) у 2014 році збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років на 250 грн., а на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 грн.
   Для визначення права на призначення допомоги необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або місцем проживання.
   Одночасно повідомляємо, що за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам органами праці та соціального захисту населення проводиться виплата державних соціальних допомог, зокрема:
 • сім'ям з дітьми;
 • малозабезпеченим сім'ям;
 • інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам;
 • тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів.
     Через органи праці та соціального захисту населення зазначені види державної допомоги в області отримує майже 140 тис. сімей.
     Вказані види державної допомоги виплачуються відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256.
     На виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям до регіонів кошти надходять у вигляді субвенції з державного бюджету. Перерахування зазначених коштів на рахунки банківських установ та поштові відділення для виплати одержувачам здійснюється після надходження відповідної субвенції.
     У зв'язку з тим, що згідно законодавства не передбачено конкретної дати виплати для кожного отримувача допомоги, виплата проводиться щомісяця шляхом зарахування коштів на банківські рахунки або через відділення зв'язку.
     З будь-яких питань щодо надання державних соціальних гарантій радимо звертатися на безкоштовну обласну телефонну «гарячу лінію» 0800500620.

||Затверджено механізм надання субсидій та пільг мешканцям житлових будинків, у яких створено об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи.||

 


   Відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету (постанова КМУ від 04.03.2002 №256) управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій розраховуються з надавачами послуг на підставі поданих ними щомісячних звітів.
   13 листопада 2013 року Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 860 "Про надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельні кооперативи".
   Зазначеною постановою надано право управлінням праці та соціального захисту населення райдержадміністрацій відшкодовувати об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельним кооперативам витрати за надані пільги та субсидії на утримання житла.
   При цьому, з метою уникнення нецільового використання бюджетних коштів за надані пільги та субсидії за завищеними внесками, які встановлені загальними зборами об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів, визначено граничний розмір витрат на утримання житла, на який надаватимуться пільги і субсидії мешканцям таких будинків.
   Для надання пільг та субсидій для відшкодування витрат на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій мешканцям житлових будинків, у яких створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельні кооперативи), застосовується розмір внесків, що спрямовуються на утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (з розрахунку на 1 кв. метр загальної площі квартири), визначений загальними зборами об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (житлово-будівельного кооперативу), але не більше найвищого тарифу на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, встановленого відповідним органом місцевого самоврядування для будинків такої самої поверховості, а у разі їх відсутності - не більше найвищого тарифу на такі послуги, встановленого відповідним органом місцевого самоврядування.
   В Полтавській області об'єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово - будівельні кооперативи утворено у 376 багатоквартирних будинках.

 
Источник: http://plsz.gov.ua/info.html


Рекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального Мастер класс по рассылкеСтатус жертв нацистських переслідувань Viele coole Casinos Pristavki
Статус жертв нацистських переслідувань OTC status с английского на русский Словари и энциклопедии на Академике
Статус жертв нацистських переслідувань «Развитие графомоторных навыков у детей старшего
Статус жертв нацистських переслідувань АРСЕНАЛЪ Досье компании АСН
Статус жертв нацистських переслідувань Армейские стрижки ВКонтакте
Статус жертв нацистських переслідувань Вязание спицами "кос" без вспомогательной спицы. Обсуждение на
Статус жертв нацистських переслідувань ГОСТ Машины и оборудование продовольственные. Общие
Статус жертв нацистських переслідувань Заговор на красную нить читать в домашних условиях на семь узлов на
Как залечить рану на десне? Как сделать конверт из листа A4: 4 шага (картинки и видео) Как сделать часы из картины? картина с часами в майнкрафте как Кудри на средние волосы - легкая прическа в домашних условиях пошагово Марк Авербух. Неотторжимое - Zametki Можно ли отбелить кривые зубы ВКонтакте Подснежник в технике квиллинг Страна Мастеров Стили детско-родительских отношений и их влияние на Схемы вышивки из немецких журналов